Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Η ΤτΕ ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους

Παρέμβαση στη συζήτηση για τη νέα ρύθμιση του ελληνικού χρέους κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μέσω της Ενδιάμεσης Εκθεσης για τη ...
... Νομισματική Πολιτική. Σύμφωνα με ανάλυσή της, προκύπτει ότι το κριτήριο του να μην ξεπερνούν το 15% του ΑΕΠ οι ετήσιες δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους, που φέρεται να θέλει να βάλει η Ευρωζώνη για να αποφασιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, δεν είναι ρεαλιστικό χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιου είδους αναδιάρθρωση του χρέους.
Επί της ουσίας, η ΤτΕ ζητεί να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω ελάφρυνση του δημοσίου χρέους. Μάλιστα, προσδιορίζει ότι οι νέες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να έχουν «είτε τη μορφή μετάθεσης των λήξεων είτε τη μορφή περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων».

Στο βασικό της σενάριο, η ΤτΕ βασίζεται στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του ευρωσυστήματος για την περίοδο 2015-2017 και στις υποθέσεις του βασικού σεναρίου των ευρωπαϊκών θεσμών για τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 2022 το δημόσιο χρέος θα διαμορφωθεί κοντά στο 150% του ΑΕΠ και θα αποκλιμακωθεί περαιτέρω κοντά στο 110% του ΑΕΠ έως το 2030.

Οι προβλέψεις αυτές είναι καλύτερες από τις αντίστοιχες των δανειστών, καθώς η ΤτΕ περιλαμβάνει στις εκτιμήσεις της χαμηλότερο κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το οποίο εκτιμάται σε 10 δισ. ευρώ, έναντι 25 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο των θεσμών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΤτΕ, οι εκτιμήσεις αυτές υπόκεινται σε σημαντικές αρνητικές επισφάλειες, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως:

1. Στους όρους με τους οποίους θα σταθεί εφικτό να μετακυλιστεί σε ιδιωτικά χαρτοφυλάκια το χρέος του επίσημου τομέα κατά την επιστροφή του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές. Δηλαδή, πόσο ακριβότερα θα δανειστεί το Δημόσιο για να αποπληρώσει τα φθηνά δάνεια από την Ευρωζώνη.

2. Στη δυνατότητα επίτευξης και διατήρησης των αναθεωρημένων δημοσιονομικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές επιδόσεις και τη δημοσιονομική κόπωση έπειτα από πέντε συναπτά έτη λιτότητας.

3. Στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, οι εκτιμήσεις της ΤτΕ δεν λαμβάνουν υπόψη το θετικό ενδεχόμενο ανανέωσης της δέσμευσης των Ευρωπαίων εταίρων για απόδοση των κερδών από τα χαρτοφυλάκια ANFA και SMP (Securities Markets Programme), η οποία έχει αρθεί μετά τη λήξη του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, καθώς και το ενδεχόμενο οι τελικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης του τραπεζικού κλάδου να διαμορφωθούν κάτω από τα 10 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: