Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Γιάννης Στουρνάρας:"Αναγκαία η σταθερότητα και η συναίνεση"

Σαφές μήνυμα ότι απαιτείται πολιτική σταθερότητα και συναίνεση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας έστειλε χθες ο ...
... διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γ. Στουρνάρας, μέσω της Ενδιάμεσης Εκθεσης Νομισματικής Πολιτικής για το 2015.
Μάλιστα, ο κ. Στουρνάρας κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Βουλής, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια σωτηρίας της οικονομίας, που ξεκίνησε το 2010. Παράλληλα, ζητεί η προσαρμογή που έχει απομείνει να μη στηριχθεί σε αυξήσεις φόρων και εισφορών, ενώ εκτιμά ότι η οικονομία μπορεί να ανακάμψει στο δεύτερο μισό του 2016.

«Η διαμόρφωση κλίματος πολιτικής σταθερότητας και συναίνεσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιστροφή στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κανονικότητα» επισημαίνει ο διοικητής της ΤτΕ και προσθέτει πως «μόνο η πλήρης αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, η αξιοποίηση της ακίνητης κρατικής περιουσίας και η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης». Υποστηρίζει, δε, πως η πολιτική σταθερότητα και η συναίνεση θα επιτρέψουν την «απρόσκοπτη εφαρμογή των όρων της συμφωνίας και θα διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του χρέους».

Σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας, ο κ. Στουρνάρας αναφέρει ότι η ανάκαμψη του 2014 ανακόπηκε από την παρατεταμένη αβεβαιότητα από τα τέλη του προηγούμενου έτους. 
Εκτιμά, πάντως, ότι θα μπορούσε η οικονομία να ανακάμψει από το δεύτερο μισό του 2016 και μετά. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, η ταχύτερη ανάκαμψη και η επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης στο μέλλον απαιτεί:

1. Την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

2. Την ταχεία εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας.

3. Την υιοθέτηση δράσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα μειώσουν την ανεργία (κυρίως μέσω βραχυχρόνιων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης).

4. Τη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως προβλέπεται στη συμφωνία.

5. Την ανάληψη δράσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα (εκσυγχρονισμός φορολογικής διοίκησης).

6. Την ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου τομέα να εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται, με τη βελτίωση και απλοποίηση του θεσμικού περιβάλλοντος.

7. Την αύξηση των επενδύσεων, έτσι ώστε σύντομα το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ να προσεγγίσει τον μέσο όρο της Ζώνης του Ευρώ.

8. Την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την ταχεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία. 


http://www.kathimerini.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: