Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Ολόκληρη η πρόταση Νίμιτς !

Έγγραφο Εργασίας (8 Οκτωβρίου 2008)

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία μιας προτεινόμενης δομής για την επίλυση του θέματος του «ονόματος», τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αρκετά ντοκουμέντα, συμπεριλαμβανομένης μιας διμερούς συμφωνίας ανάμεσα στα δύο Μέρη, μιας αναφοράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας (κυρωμένου από τη Γενική Συνέλευση).
Το «Πρώτο Μέρος»(σ.σ Ελλάδα) και το «Δεύτερο Μέρος»(σ.σ ΠΓΔΜ) ορίζονται στην Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.

1. Το Συνταγματικό Όνομα Republika Makedonija θα παραμείνει το συνταγματικό όνομα του Δεύτερου Μέρους και θα χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους αναφορικά με τις εσωτερικές του υποθέσεις.

2. Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει μέσω των συνταγματικών διαδικασιών το όνομα «Republic of North Μacedonia» (στα γαλλικά: «Republique de Macedoine du Nord).

Θα αναφέρεται εφεξής ως «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» (United Nations/ International Name), το οποίο όνομα θα έχει πλήρη νομική ισχύ και θα χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους σε διεθνείς σχέσεις συμπεριλαμβανομένων: .....

α) Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μετά την κύρωση του «Διεθνούς Ονόματος/ Ηνωμένα Έθνη» μέσω ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης.

β) Σε άλλους επίσημους και ημιεπίσημους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

γ) Σε επίσημες, ημιεπίσημες διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακές συνόδους, διασκέψεις, πρωτοβουλίες και παρεμφερείς καταστάσεις.

δ) Σε πολυμερείς συνθήκες, συμφωνίες και παρεμφερή επίσημα ντοκουμέντα και όργανα.

3. Το σύντομο όνομα που θα χρησιμοποιείται σε επίσημη χρήση στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλες επίσημες διεθνείς χρήσεις θα είναι «Νorth Μacedonia» (στα γαλλικά: «Μacedoine du Νord»).

4. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συστήνει σε τρίτα μέρη-κράτη να χρησιμοποιούν το «Διεθνές Όνομα/Ηνωμένα Έθνη» στην επίσημη διμερή χρήση. Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, το «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε όλες τις διμερείς επίσημες και ημιεπίσημες συνόδους, διασκέψεις, πρωτοβουλίες και παρεμφερείς καταστάσεις, όπου και αν διεξάγονται και οποιεσδήποτε κι αν είναι οι αυστηρά διμερείς συμφωνίες αναφορικά με οποιοδήποτε κράτος οικοδεσπότη ή κράτος που συμμετέχει.

5. Το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν θα αποτελεί πλέον αποδεκτή χρήση του ονόματος του Δεύτερου Μέρους.

6. Το «Μακεδονία» από μόνο του δεν θα χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε κράτος ως επίσημο όνομα.

Καθένα από το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» σε αρμόζουσες, μη επίσημες περιπτώσεις. Υπό τον όρο, ωστόσο, ότι ούτε το Πρώτο Μέρος ούτε το Δεύτερο Μέρος δεν θα θεμελιώσουν αποκλειστικά πολιτικά, εμπορικά ή άλλα δικαιώματα στο όνομα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» από μόνα τους σε οποιαδήποτε γλώσσα.

8. Διαβατήρια και παρεμφερή έγγραφα ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται διεθνώς (και όχι αποκλειστικά εντός του Δεύτερου Μέρους) θα έχουν τη μορφή και την ορολογία που προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Εγγράφου Εργασίας.

9. Το Πρώτο Μέρος και Δεύτερο Μέρος διατηρούν τις θέσεις τους στο ζήτημα των κατάλληλων επιθέτων αναφοράς στο Δεύτερο Μέρος, το οποίο ζήτημα δεν σχετίζεται με τη διεθνή συμφωνία που πρόκειται να εισαχθεί μεταξύ τους. Για σκοπούς επίσημης χρήσης εντός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Γενική Γραμματεία θα υιοθετήσει κατάλληλους όρους για χρήση ως επίθετα για το Δεύτερο Μέρος σύμφωνα με τη συνήθη του διαδικασία.

10. Τα ονόματα «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» μπορούν να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς από οντότητες αμφοτέρων του Πρώτου Μέρους και του Δεύτερου Μέρους σε μη αποκλειστική βάση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις συμβάσεις και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων για εμπορικούς σκοπούς. Τα Μέρη θα εφαρμόσουν αυτή την παράγραφο μέσω κατάλληλων τεχνικών συμφωνιών και διευθετήσεων.

11. Κάθε Μέρος θα επιβεβαιώσει την αποκήρυξή του σε οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση κατά του άλλου μέρους και θα συμφωνήσει να μην επιβεβαιώσει ή να ενθαρρύνει αλυτρωτικές διεκδικήσεις ή εχθρικές δηλώσεις κατευθυνόμενες εναντίον του άλλου Μέρους.

12. Το Πρώτο Μέρος θα υποστηρίξει τις αιτήσεις του Δεύτερου Μέρους υπό το «Διεθνές Όνομα/ Ηνωμένα Έθνη» να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι το Δεύτερο Μέρος θα ανταποκρίνεται στις συνήθεις απαιτήσεις και στα κριτήρια ένταξης.

Το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα διαπραγματευτούν, με τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μια νέα Τελική Συμφωνία που θα αντικαταστήσει την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μέσα σε τρεις μήνες μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος της χρήσης του «Διεθνούς Ονόματος/ Ηνωμένα Έθνη» στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και η νέα Τελική Συμφωνία θα καλύπτει εκείνα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως συμφωνούνται από τα δύο Μέρη.

από το politis-gr και το wolf

6 σχόλια:

Παπουτσάκης είπε...

Απορριπτικές τάσεις στα Σκόπια

Ο πρόεδρος της ΠΓΔΜ Μπράνκο Τσερβένκοφσκι εκτίμησε ότι η νέα δέσμη ιδεών του μεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, αν δεν επέλθουν σημαντικές τροποποιήσεις, δεν μπορεί να αποτελέσει βάση περαιτέρω διαπραγμάτευσης και εξεύρεσης λύσης στην εκκρεμότητα της ονομασίας.

«Ο πρέσβης Νίκολα Ντιμιτρόφ, με την επιστροφή του από τη Ν.Υόρκη, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τις συνομιλίες, που είχε, καθώς και για την προτεινόμενη δέσμη ιδεών του μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς.

Οι αρχικές εκτιμήσεις είναι ότι αν δεν επέλθουν σημαντικές τροποποιήσεις, η δέσμη αυτή ιδεών, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει βάση περαιτέρω διαπραγμάτευσης και οριστικής υπέρβασης της εκκρεμότητας της ονομασίας.

Με σκοπό να διαμορφωθεί κοινή και συμφωνημένη θέση, ο πρόεδρος Τσερβένκοφσκι, στη διάρκεια της άλλης εβδομάδας, θα συγκαλέσει συντονιστική συνάντηση της ηγεσίας της χώρας, με σκοπό να διαμορφωθεί κοινή και συμφωνημένη θέση για το θέμα αυτό», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το γραφείο του κ. Τσερβένκοφσκι.

Την ενημέρωση της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, για την νέα πρόταση Νίμιτς ολοκλήρωσε την Παρασκευή η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη. Α. Παπαρήγα και Α. Τσίπρας εμφανίστηκα επιφυλακτικοί ενώ απόλυτα αρνητικός ήταν ο Γ. Καρατζαφέρης

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=55338

Παπουτσάκης είπε...

Τα σκοπιανά ΜΜΕ για την πρόταση Νίμιτς
Παρασκευή, 10.10.08
Ο σημερινός Τύπος των Σκοπίων αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη επιφύλαξη τη νέα δέσμη ιδεών για την εξεύρεση λύσης στην εκκρεμότητα της ονομασίας, την οποία υπέβαλλε προχθές ο μεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς.

«Ο Νίμιτς ικανοποίησε μόνο την Ελλάδα», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας των Σκοπίων «Ντνέβνικ», η οποία δημοσιεύει την πρόταση του μεσολαβητή του ΟΗΕ, ενώ η εφημερίδα «Νόβα Μακεντόνια» έχει τίτλο «Ο Νίμιτς μας υπέβαλε ελληνική πρόταση» και δημοσιεύσει γελοιογραφία, με τον κ. Νίμιτς να φορά καπελάκι με την ελληνική σημαία.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό «Α1», η πρόταση αυτή του κ. Νίμιτς δεν μπορεί να αποτελέσει για τα Σκόπια βάση για την εξεύρεση λύσης στην εκκρεμότητα της ονομασίας, κυρίως επειδή, όπως σημειώνεται, αυτή δεν παρέχει εγγυήσεις για τα θέματα εθνικής ταυτότητας και γλώσσας.

Μέχρι στιγμής επίσημες αντιδράσεις από την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ για τη νέα δέσμη ιδεών του κ. Νίμιτς, δεν υπάρχουν.

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=55308

Παπουτσάκης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Παπουτσάκης είπε...

Ο Γκρούεφσκι ψάχνει προφάσεις για το «όχι»
Παρασκευή, 10.10.08
Τη σκοπιανή ρήση «ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια» επικαλέστηκαν γνωστοί δημοσιογράφοι της γειτονικής χώρας όταν κλήθηκαν από τον ΕΤ να σχολιάσουν την τελευταία πρόταση του Μάθιου Νίμιτς. Φυσικά, αναφέρονταν στα «ψιλά γράμματα» του πακέτου ιδεών που κατέθεσε ο μεσολαβητής του ΟΗΕ, όπως το εύρος χρήσης του ονόματος και τα ζητήματα της γλώσσας και της εθνικότητας-υπηκοότητας.

Μέχρι χθες το βράδυ δεν υπήρξε καμία επίσημη ή ανεπίσημη αντίδραση τόσο από τον πρόεδρο της χώρας όσο και από τον πρωθυπουργό, σχετικά με τη νέα πρόταση του κ. Νίμιτς. Φαίνεται να επικρατούν προβληματισμός και σκεπτικισμός για τις επόμενες κινήσεις. Τα Σκόπια, για ακόμη μία φορά, περιμένουν να δουν την αντίδραση της Αθήνας προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποια κίνηση. Ωστόσο, οι προοπτικές δεν είναι ευοίωνες καθώς ήδη τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν ένα σχετικά αρνητικό κλίμα σε ό,τι αφορά το νέο πακέτο ιδεών του Νίμιτς.

Δημοσιογραφικές πηγές ανέφεραν ότι κατά πάσα πιθανότητα ο πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι θα απορρίψει (ή θα αναζητήσει προφάσεις για να το κάνει) το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η χώρα θα μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης και ΝΑΤΟ για τα επόμενα πέντε χρόνια, για λόγο που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Σε αυτό αποδίδεται και πρόσφατη δήλωση του υπουργού Αμυνας της χώρας, ότι η ΠΓΔΜ θα αποσύρει μέχρι τα Χριστούγεννα τις (λιγοστές) στρατιωτικές της δυνάμεις από το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Οπως και να έχει, μέχρι και πριν από λίγες μέρες το κόμμα του κ. Γκρούεφσκι διαλαλούσε τη θέση του για διπλή ονομασία: μία για την Ελλάδα και μία για τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός απέφυγε να πει ότι για οποιαδήποτε λύση προταθεί από τον κ. Νίμιτς θα διενεργηθεί δημοψήφισμα. Ισως αυτή η «αλλαγή» να οφείλεται σε πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε για το υπουργείο Εξωτερικών, όπου το 30% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση: «Είστε υπέρ της αλλαγής του συνταγματικού ονόματος για χάρη της ένταξης στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.;». Από την άλλη, ο πρόεδρος της χώρας κ. Τσερβένκοφσκι παρουσιάζεται να είναι πιο διαλλακτικός, ενώ υπάρχει πάντα και ο αλβανικός παράγοντας. Τα δύο μεγαλύτερα αλβανικά κόμματα εμφανίζονται να στηρίζουν την πολιτική Γκρούεφσκι, αν και το ζήτημα της ονομασίας δεν φαίνεται να τους απασχολεί ιδιαίτερα. Το μόνο που δεν θέλουν είναι να επιλεγεί κάποιο όνομα που να περιέχει εθνικό προσδιορισμό, όπως το «Σλαβομακεδονία».

Χθες όλες οι εφημερίδες είχαν στο πρωτοσέλιδό τους το ζήτημα του ονόματος, αν και μόνο μία είχε την πρόταση. Χαρακτηριστικό ήταν το δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής «Βέτσερ», η οποία ανέφερε ότι «ο Νίμιτς πρότεινε όνομα αλλά η Ελλάδα παρεμποδίζει τη διαδικασία» και υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει τώρα με την αμφισβήτηση και της εθνικής ταυτότητας».

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=55222

Παπουτσάκης είπε...

Διπλωματία της σιωπής

Η σιωπή της πολιτικής ηγεσίας στην ΠΓΔΜ προβληματίζει την Αθήνα που βρίσκεται σε στάση αναμονής, γνωρίζοντας ότι το αργότερο σε δύο εβδομάδες ο ειδικός μεσολαβητής του ΟΗΕ κ. Μάθιου Νίμιτς θα ζητήσει επίσημες απαντήσεις από τις δύο κυβερνήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγία του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, ο οποίος χθες είχε συνάντηση με την ΥΠΕΞ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είναι να αποφεύγονται τα πολλά λόγια και οι διαρροές του είδους «είναι πολύ καλή η τελευταία πρόταση που κατατέθηκε» ή κατά άλλους «η καλύτερη των τελευταίων 13 χρόνων».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η σκέψη που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι πρέπει να υιοθετηθούν χαμηλοί τόνοι, να πραγματοποιηθεί σκληρή διαπραγμάτευση για τη βελτίωση της πρότασης, χωρίς βιασύνη, ειδικά ως προς το εύρος της χρήσης αλλά και ως προς τα ζητήματα που άπτονται θεμάτων εκτός συμβατικής ατζέντας (γλώσσα, εθνικότητα). Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η πολιτική ηγεσία της ΠΓΔΜ έχει την πολυτέλεια να εμφανιστεί διχασμένη (ο πρόεδρος Τσερβένκοφσκι μετριοπαθέστερος του πρωθυπουργού Γκρούεφσκι), να εμμείνει στην πραγματοποίηση δημοψηφίσματος και να διεκδικήσει αλλαγές στην υπάρχουσα πρόταση απειλώντας με παράταση του αδιεξόδου.

Η Αθήνα, λοιπόν, χαμηλώνει τους τόνους και είναι ενδεικτική η δήλωση που έκανε χθες ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης: «Αξιολογούμε τη δέσμη ιδεών που υπέβαλε ο κ. Νίμιτς. Η Ελλάδα έχει σαφή, ειλικρινή και σταθερή βούληση για εποικοδομητική στάση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και τα Σκόπια θα εγκαταλείψουν την αδιάλλακτη πολιτική τους και θα υιοθετήσουν και αυτά εποικοδομητική στάση, προκειμένου να υπάρξει μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο θέμα της ονομασίας». Η δήλωση αυτή, κατά συγκλίνουσες εκτιμήσεις, απέχει σε βαθμό αισιοδοξίας προηγούμενης δήλωσης του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, ο οποίος (μιλώντας στον Ρ/Σ City 99,5 και στον Φοίβο Καρζή) υποστήριξε ότι «βρισκόμαστε σε ουσιαστικό στάδιο, υπάρχουν δυνατότητες να οδηγηθούμε σε αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Αργά την Πέμπτη τη νύχτα το Κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ ενέκρινε την απόφαση για την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου, ενώ θα ακολουθούσε και η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Η υπουργός Εξωτερικών κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ενημέρωσε χθες και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, ο οποίος έστειλε σαφές μήνυμα: «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, σκληρές διαπραγματεύσεις».

Απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, η κυρία Μπακογιάννη δεν θέλησε να κάνει εκτιμήσεις για την τύχη της πρότασης, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το ίδιο θέλουμε να κάνει και η άλλη πλευρά». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Θόδωρος Ρουσόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης ταξιδιών στο εξωτερικό για την προώθηση των ελληνικών θέσεων.

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=55220

Ανώνυμος είπε...

Έλα Αλέκο…

Τι εθνικότητας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος?

ΤΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ???

http://www.youtube.com/watch?v=ykwmS0ZUqq4

Λυπάμαι πολύ!

ΧΑΣΑΤΕ