Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τρομοκρατία | Η απειλή φαίνεται να αυξάνεται στην ΕΕ και αλλού

Η Ελισσάβετ Βόζεμπέργκ (ΕΛΚ), προειδοποίησε ότι είναι λάθος να συνδέουμε το προσφυγικό με την τρομοκρατία, "αυτά τα δύο ....
.... φαινόμενα σίγουρα σε έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους"
Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε ότι "τα κράτη μέλη πρέπει να εμπιστεύονται το ένα το άλλο, να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες και μεταξύ τους αλλά και την Europol. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές και κοινή πρέπει να είναι και προσέγγισή μας. Αυτός δεν είναι διαγωνισμός. Θα δυναμώσουμε αν συνεργαστούμε". 

Η Ελισσάβετ Βόζεμπέργκ (ΕΛΚ), προειδοποίησε ότι είναι λάθος να συνδέουμε το προσφυγικό με την τρομοκρατία, "αυτά τα δύο φαινόμενα σίγουρα σε έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους" Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε ότι "τα κράτη μέλη πρέπει να εμπιστεύονται το ένα το άλλο, να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες και μεταξύ τους αλλά και την Europol. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές και κοινή πρέπει να είναι και προσέγγισή μας. Αυτός δεν είναι διαγωνισμός. Θα δυναμώσουμε αν συνεργαστούμε". http://www.europarl.europa.eu/…/%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF…

Δεν υπάρχουν σχόλια: