Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Πτώχευσε και η Neoset #success_story

Με την απόφαση 212/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας η Neoset κηρύχθηκε σε πτώχευση ύστερα από την αίτηση των εργαζομένων του εργοστασίου της Χαλκίδας που ...


εκδικάστηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2013. 
Η ίδια η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2012 είχε καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, ακολούθησε το κλείσιμο του εργοστασίου της Χαλκίδας τον Μάρτιο του 2013 και η απόλυση του προσωπικού της, ενώ η αίτηση πτώχευσης απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα με το newsit.gr. 

 Η πτωχευτική απόφαση, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που εξήγησαν τη διαδικασία στο capital, εκτιμάται ότι βάζει οριστικό τέλος στην προσπάθεια της διοίκησης της Neoset να συνεχίσει έστω και με άλλη μορφή ή μοντέλο τη λειτουργία της. 
 «Με την απόφαση αυτή πλέον όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Neoset, συμπεριλαμβανομένων και των σημάτων της, αποτελούν πτωχευτική περιουσία, από την εκποίηση των οποίων θα ικανοποιηθούν οι κάθε είδους δανειστές της και το δημόσιο» αναφέρει δικηγόρος που εμπλέκεται στην διαδικασία για λογαριασμό των εργαζομένων. 
Σημειώνει δε πως μετά την απόφαση αυτή, το υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων της Neoset, με όσα καταστήματα έχουν απομείνει σ' αυτό, «στην ουσία παύει την εμπορική του δραστηριότητα, αφού τον σήμα NEOSET αποτελεί πτωχευτική περιουσία, και θα πωληθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές της». 
Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Neoset είχε προβεί στη σύναψη συμβάσεων franchising οι οποίες εκτιμάται ότι μετά την πτώχευσή της λύονται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: