Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Διαφήμιση - θρίλερ στην Αυστραλία για να μην κάνουν τα παιδιά σκασιαρχείο! #shocking_video

This video may contain content that is inappropriate for some users - Set Yourself Free is a brand new commercial for the Learn for Life Foundation of Western Australia. www.learnforlifewa.org.au The ...

song is called 'Another Place'

Δεν υπάρχουν σχόλια: