Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Τι πρέπει να γίνει για να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος

Μοναδική προϋπόθεση για να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος είναι να υπάρξει ανάπτυξη Προϋπόθεση της ανάπτυξης είναι η ...

 
 προσέλκυση επενδύσεων.
Προϋπόθεση των επενδύσεων είναι η οικονομική ελευθερία.
Για τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ελευθερίας χρειάζεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο:
α) μείωση και ριζική αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα,
β) μείωση των ατέρμονων γραφειοκρατικών διαδικασιών,
γ) άρση των κανονιστικών ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας,
δ) θεσμική αποσαφήνιση των πάσης φύσεως περιουσιακών δικαιωμάτων,
ε) προστασία των επενδύσεων και
στ) μείωση της φορολογίας.
Tasos Avrantinis στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: