Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

(Έκπληξη!) Μισθωτοί και συνταξιούχοι επωμίζονται ξανά το μεγάλο φορτίο των φορολογικών βαρών

Τις μεγάλες αδικίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος στο οποίο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι επωμίζονται το μεγάλο φορτίο των φορολογικών βαρών αναδεικνύει μελέτη του ΙΟΒΕ και του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, που ...

παρουσιάζουν σήμερα "ΤΑ ΝΕΑ". 

-  Από τη μελέτη προκύπτει ακόμα ότι: 

·    15% των μισθωτών και συνταξιούχων δηλώνουν εισοδήματα (από κάθε πηγή) άνω των 20.000 ευρώ

·    οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι οι οποίοι αποτελούν το 64% των φορολογουμένων, δηλώνουν το 82% των συνολικών εισοδημάτων και πληρώνουν το 78% των φόρων.

·    15.215 ευρώ το μέσο δηλωθέν εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων (στοιχεία 2011) 

·    5.771 ευρώ το μέσο δηλωθέν εισόδημα των υπολοίπων φορολογουμένων πλην μισθωτών και συνταξιούχων

·    Το ποσοστό συλλογής εσόδων από άμεσους φόρους ανέρχεται στο 56,5%, με περίπου 9 δις ευρώ να παραμένουν ανείσπρακτα. 

·    Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα χρηματοδοτούν το 67,1% των δημοσίων δαπανών έναντι 82,4% που είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης.

·    Οι άμεσοι φόροι αποτελούν το ένα τέταρτο (24,7%) των συνολικών φόρων στην Ελλάδα έναντι 29,2% στην ευρωζώνη. 

·    Οι έμμεσοι φόροι αποτελούν το 36,9% των συνολικών φορολογικών εσόδων έναντι 31,4% στην ευρωζώνη. 

·    Ο μέσος φόρος στην εργασία ανέρχεται σε 31,3%, έναντι 38,1% στην ευρωζώνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: