Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

Στο φως διαφημιστικές δαπάνες-χορηγίες τραπεζών

Σχέδιο νόμου που επιβάλει στις τράπεζες να γνωστοποιούν σε ετήσια βάση στοιχεία για τις διαφημιστικές τους δαπάνες και τους τελικούς αποδέκτες κατέθεσε η κυβέρνηση. Το μήνυμα Δραγασάκη μετά την ...
... αποκάλυψη της υπόθεσης με τους φερόμενους εκβιαστές.
Σχέδιο νόμου το οποίο επιβάλει στις τράπεζες να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία για τις διαφημιστικές τους δαπάνες κατέθεσε η κυβέρνηση. 
Η σχετική διάταξη («Διαφάνεια στις σχέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα») ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στην αλλοδαπή υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετησίως και σε ενοποιημένη βάση πληροφορίες για όλες τις πληρωμές που έγιναν εντός της οικείας οικονομικής χρήσης, ιδίως πληρωμές για λόγους διαφήμισης, προβολής ή προώθησης, συμπεριλαμβανομένων χορηγιών εφόσον αυτές έχουν ως αποδέκτη άμεσα ή έμμεσα ΜΜΕ ή αφορούν σε δωρεές χορηγίες και επιχορηγήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή την υπόθεση του φερόμενου ως κυκλώματος δημοσιογράφων-εκβιαστών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είχε καλέσει στις 23 Φεβρουαρίου τις διοικήσεις των τραπεζών και των υπόλοιπων φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα να αναρτούν δημόσια όλες τις δαπάνες τους για χορηγίες και διαφημίσεις μέχρι το επίπεδο του τελικού αποδέκτη.
Από τότε η αντιπροεδρία είχε ξεκαθαρίσει ότι η Κυβέρνηση θα προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς στη σύνταξη σχεδίου νόμου που θα προάγει τη διαφάνεια και τη διαύγεια στο χρηματοπιστωτικό τομέα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: