Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Οι Ευρωπαίες αμείβονται σημαντικά λιγότερο από τους άντρες...


Χαμηλότερο μισθό κατά 16,1% παίρνουν οι Ευρωπαίες - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat του 2014 - σε σχέση με ...... τους άντρες. Αυτό μεταφράζεται σε κατά μέσο όρο...
84 σεντς λιγότερα την ώρα. 

Το μισθολογικό χάσμα είναι μικρότερο από 5% στη Σλοβενία και κοντά στο 6% στη Μάλτα, αλλά ξεπερνάει το 20% σε Εσθονία, Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Σλοβακία. Στην Ελλάδα αγγίζει το 15%. 
Οι διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας δεν αφορούν μόνο μισθολογικές ανισότητες, αλλά και το είδος της σχέσης εργασίας.

Το 2014 μία στις πέντε γυναίκες στην ΕΕ, ηλικίας 25 έως 49 ετών χωρίς παιδιά, εργαζόταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ αντίστοιχα μόνο ένας στους 12 άντρες ήταν ημιαπασχολούμενος. Επίσης σχεδόν οι μισές γυναίκες με τουλάχιστον τρία παιδιά (45,1%) εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες ήταν μόλις 7%.

Ο χάρτης της μισθολογικής ανισότητας στην ΕΕΟι κύριες αιτίες της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δυο φύλων

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα σύνθετο ζήτημα με διάφορα συσχετιζόμενα αίτια. Εξακολουθεί να υπάρχει στις ημέρες μας λόγω των ευρύτερων ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων σε όλο το εύρος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Διακρίσεις στον χώρο εργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άνδρες και οι γυναίκες δεν λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές, παρότι εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Αυτό το γεγονός μπορεί να οφείλεται στην αποκαλούμενη «άμεση διάκριση», όταν δηλαδή οι γυναίκες υφίστανται απροκάλυπτα λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από τους άνδρες. 

Ή μπορεί να οφείλεται σε κάποια πολιτική ή πρακτική η οποία, παρότι δεν έχει σχεδιαστεί για να προβαίνει σε διακρίσεις, συνεπάγεται άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αμφότερα τα είδη διάκρισης απαγορεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ αλλά, δυστυχώς, υφίστανται ακόμα σε ορισμένους χώρους εργασίας.

Διαφορετικές θέσεις εργασίας, διαφορετικοί τομείς

Οι γυναίκες και οι άνδρες εργάζονται σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και συχνά σε διαφορετικούς τομείς. Στον τομέα της υγείας, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 80% όλων των εργαζομένων. Οι τομείς στους οποίους υπερτερούν οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από αυτούς όπου κυριαρχούν οι άνδρες.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες φέρουν το βάρος της μη αμειβόμενης εργασίας και της φροντίδας των παιδιών, τείνουν να εργάζονται λιγότερες ώρες. Επίσης, γενικά εργάζονται σε τομείς και επαγγέλματα όπου οι θέσεις εργασίας είναι συμβατές με τις οικογενειακές ευθύνες τους.

Ως επακόλουθο, οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται με μερική απασχόληση, να απασχολούνται σε χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας και να μην αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: