Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Σκάνδαλο! Δείτε πως νομοθέτησε η Βουλή το δωράκι στους καναλάρχες! [photo]

Για γέλια και για κλάματα! Με τρόπο ώστε κανένας να μην καταλαβαίνει τίποτα νομοθέτησε για μια ακόμα φορά η Βουλή το δωράκι στους καναλάρχες και πιο συγκεκριμένα την παράταση για έναν ακόμα χρόνο της αναβολής είσπραξης φόρου 20% επί των ...


 διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση.
Όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα parapolitika.gr το δωράκι στα κανάλια υπερψηφίστηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές και εντάχθηκε ως ενιαίο άρθρο στο Νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. ...
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 53 του ΕΝΦΙΑ ορίζεται ότι 
" Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α ́ 65) όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α ́212), και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. ( Α ́ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 ( Α ́31), και με το άρθρο 22 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α ́256), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α ́98),αντί της ημερομηνίας «1.1.2014» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2015». Κι όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Τόσο απλά....


Δεν υπάρχουν σχόλια: