Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Έρευνα: Υπερδανεισμός, ανεπάρκεια και διαφθορά έφεραν την κρίση

Στο ελληνικό σύστημα και στις αδυναμίες του αποδίδουν οι 7 στους 10 Έλληνες τη μεγάλη οικονομική κρίση της τελευταίας πενταετίας ενώ μόλις το 10% το ...
... χρεώνει στους ξένους.

Την ίδια στιγμή το 97,8% των Ελλήνων υποδεικνύει ως καθοριστικούς παράγοντες της κρίσης την ανεπάρκεια και τη διαφθορά των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και το 84,1% την πρακτική που ακολούθησαν οι πολίτες τις τελευταίες δεκαετίες να δανείζονται για να καταναλώνουν αντί να παράγουν.

Μάλιστα αν και οι 6 στους 10 πολίτες αποτιμούν θετικά την 35ετή παρουσία της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, σε επιμέρους ζητήματα όπως οικονομική ανάπτυξη και ευημερία το 46,2% πιστεύει πως η Ελλάδα βγήκε ζημιωμένη από τη συμμετοχή της στην ΕΕ ενώ σε θέματα οργάνωσης του κράτους και Δημόσιας Διοίκησης μόλις 3 στους 10 θεωρούν ότι είναι τελικά κερδισμένη. 

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πανελλαδική μελέτη του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης διαΝεοσις, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Γεράσιμο Μοσχονά και υλοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών GΡΟ σε δύο φάσεις, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του 2015.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΧΜΗ. Η μελέτη δείχνει τι πιστεύουν οι Ελληνες για σειρά ζητημάτων, ανάμεσά τους και η οικονομία, έπειτα από 5 χρόνια κρίσης. Με την επιστροφή στη δραχμή φλερτάρει το 28,5%. Είναι ενδιαφέρον ότι όσοι υποστηρίζουν την παραμονή της χώρας στο ευρώ εμφανίζονται λιγότεροι στο διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου 2015 (από 73,9% σε 65,3%). 


Αρνητική είναι η εικόνα που έχουν οι Ελληνες για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αφού το 89,6% πιστεύει ότι οι χώρες της ΕΕ στη διάρκεια της κρίσης ενδιαφέρθηκαν κυρίως για το δικό τους συμφέρον, ενώ το 71,4% υποστηρίζει ότι προσπάθησαν να καθυποτάξουν την Ελλάδα. Το ποσοστό εκείνων που επιθυμούν την έξοδο από την ΕΕ είναι μικρό και φτάνει μόλις το 23%. Την ομάδα αυτή συνθέτουν κατά 35,4% άνεργοι και κατά 35,5% πολίτες με χαμηλό εισόδημα και συγκεκριμένα κάτω των 500 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Σχετικά με τον ρόλο του κράτους στην οικονομία το 53,8% των πολιτών θεωρεί ότι το κράτος επεμβαίνει υπερβολικά και δεν επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχθεί. Ο ένας στους δύο πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει υψηλή φορολογία, η οποία όμως να εγγυάται ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας για όλους.
Οσο για τις ιδιωτικοποιήσεις, η μελέτη δείχνει ότι το 51,6% των Ελλήνων είναι κατά των ιδιωτικοποιήσεων οργανισμών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

TA NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια: