Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Αποκρατικοποιήσεις που «κυνηγήθηκαν» αλλά τελικά έφεραν τα περισσότερα έσοδα

Εντείνεται η αγωνία για την πορεία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Εκτός από το «αντάρτικο» που έχουν στήσει μέλη της κυβέρνησης, τώρα η διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έχει να ...
... αντιμετωπίσει και την επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας. Η αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων αλλά και η κάμψη των κινητών αξιών σημαίνουν χαμηλότερες αποτιμήσεις των αξιών των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Επομένως, το ήδη περιορισμένο ενδιαφέρον περιορίζεται περαιτέρω και άρα λιγότερες προσφορές και χαμηλότερα τιμήματα, που προκαλούν ακόμη μεγαλύτερες τριβές.
Παραδείγματα
Παρά όμως τις οιμωγές των οπαδών του κρατισμού περί ξεπουλήματος των «ασημικών» του κράτους, οι αποκρατικοποιήσεις μέχρι στιγμής τα πήγαν καλύτερα του αναμενομένου. Πρώτον, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων προσείλκυσαν το ενδιαφέρον στρατηγικών επενδυτών (ΟΛΠ, περιφερειακά αεροδρόμια, ακίνητα κ.ά.) που επενδύουν μακροπρόθεσμα και έχουν στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους πέραν του κέρδους. Το πιο σημαντικό είναι ότι αρκετοί στρατηγικοί επενδυτές έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη παρά τους κλυδωνισμούς της ελληνικής οικονομίας.
Στην περίπτωση του ΟΛΠ, για παράδειγμα, όπως ανέφερε πρόσφατο άρθρο του Port Strategy, η Cosco απέκτησε τον Πειραιά «αψηφώντας τις συνθήκες της αγοράς». Σύμφωνα με το άρθρο, δεν ήταν μόνο το υπερτίμημα της τάξης του 60% που πρόσφερε σε σχέση με την τρέχουσα αξία του ΟΛΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και το γεγονός ότι η κινεζική εταιρεία πρόσφερε αντίτιμο ίσο με 23 φορές τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας.
Σύμφωνα με το άρθρο, για λιμάνια χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης, όπως είναι τα ευρωπαϊκά, οι αποτιμήσεις της αξίας τους δείχνουν πολλαπλασιαστές μεταξύ 8 και 12 αν και στη σημερινή συγκυρία, ένας πολλαπλασιαστής μεγαλύτερος του 10 θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός. Με άλλα λόγια, η Cosco θα έπρεπε με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη να προσφέρει τίμημα μεταξύ 134 και 200 εκατ. ευρώ και όχι 370 εκατ. ευρώ που τελικά πρόσφερε. «Κρατικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις όπως είναι η Cosco έχουν καταβάλει τα τελευταία χρόνια υψηλά τιμήματα για περιουσιακά στοιχεία λιμανιών, ωθώντας τις αξίες σε μη φυσιολογικά επίπεδα.
Η τελευταία απόκτηση της Cosco, ωστόσο, ωθεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε νέα, μη ρεαλιστικά επίπεδα», καταλήγει το άρθρο.
Η περίπτωση των περιφερειακών αεροδρομίων ήταν διαφορετική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι επικρίσεις όσων αντιδρούν στις αποκρατικοποιήσεις δεν αφορούσαν στο τίμημα του 1,23 δισ. ευρώ. Το τίμημα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας, ήταν μισό δισ. ευρώ υψηλότερο από εκείνο που πρόσφερε ο αμέσως επόμενος ενδιαφερόμενος. Μάλιστα, οι δικαστικές αρχές της χώρας ερευνούν το θέμα της αποτίμησης που εκτίμησε ο σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση σε σχέση με το τελικό τίμημα. Ετσι, οι επικρίσεις στην αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων εστιάστηκαν στον υποτιθέμενο «αφελληνισμό» του τουρισμού μας λόγω της «νέας γερμανικής κατοχής».
Διαστρέβλωση
Η περίπτωση του ΟΠΑΠ, ωστόσο, είναι χαρακτηριστική της διαστρέβλωσης των αριθμών, που γίνεται με το υποτιθέμενο ξεπούλημα των «ασημικών». Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η πώληση έγινε σε μια περίοδο χαμηλών αξιών και συνεπώς δεν έπρεπε να γίνει. Σήμερα ωστόσο, που διανύουμε μια περίοδο ακόμη πιο χαμηλών αξιών, γίνεται αντιληπτό το ρίσκο ενός επενδυτή. Η Emma Delta το 2013 διέθεσε 652 εκατ. ευρώ για την απόκτηση περίπου 105 εκατ. μετοχών ΟΠΑΠ (6,2 ευρώ/μετοχή), και η διαπραγμάτευση της μετοχής του ΟΠΑΠ, την τελευταία εβδομάδα, υποδείκνυε 546 εκατ. ευρώ (5,2 ευρώ/μετοχή). Το ποσό αυτό υπολείπεται περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ από το τίμημα που εισέπραξε πριν από δύο χρόνια το ΤΑΙΠΕΔ.
Έντυπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: