Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Training for just 22 minutes [video]

Συνήθως, λόγω των υποχρεώσεων ή φόρτου εργασίας δεν προπονούμαστε. Το αφήνουμε για την επόμενη μέρα, η αναβολή όμως δεν ...
... μας επιτρέπει να κατακτούμε τους στόχους μας. Αυτή τη φορά θα είναι αδύνατο να αφήσετε μια προπόνηση λόγω περιορισμένου χρόνου. Αυτή η προπόνηση των 22 λεπτών είναι γρήγορη, αποτελεσματική και θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας για αντοχή και δύναμη:


THE WORKOUT
Επαναλάβετε 3 με 4  κύκλους των ασκήσεων  εντός 15 – 17 λεπτών.
1. Hang Clean x 12
2. Bench Press x 10
3. Close-grip Chin Up x 8
4. Walking Lunge with KB Pass-Through x 20
THE FINISHER
Jump Rope (100), Push ups (10), Stability Ball Lever Plank (10), Jump Rope (80), Push ups (8), Stability Ball Lever Plank (8), Jump Rope (60), Push ups (6), Stability Ball Lever Plank (6), Jump Rope (40), Push ups (4), Stability Ball Lever Plank (4), Jump Rope (20), Push ups (2), Stability Ball Lever Plank (2) 

It's so easy to slack off around holiday time, tight schedules and stress are the perfect excuses. Well, we've just made it harder to cut out. This 22 minute workout is fast, effective, and covers all your bases from conditioning to muscle building.
THE WORKOUT
Complete as many rounds as possible in 15-17 minutes.
1. Hang Clean x 12
2. Bench Press x 10
3. Close-grip Chin Up x 8
4. Walking Lunge with KB Pass-Through x 20
THE FINISHER
Jump Rope (100), Push ups (10), Stability Ball Lever Plank (10), Jump Rope (80), Push ups (8), Stability Ball Lever Plank (8), Jump Rope (60), Push ups (6), Stability Ball Lever Plank (6), Jump Rope (40), Push ups (4), Stability Ball Lever Plank (4), Jump Rope (20), Push ups (2), Stability Ball Lever Plank (2)

Δεν υπάρχουν σχόλια: