Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΤτΕ: Στα 6,4 δισ. ευρώ οι ανάγκες των τραπεζών βάσει των stress test [pdf]

Στα 6,4 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών βάσει των stress tests που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδας και ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, παρά τη ...

διχογνωμία με την τρόικα. Το ζήτημα των τραπεζών έχει αναδειχθεί σε μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές με την ελληνική κυβέρνηση να παραπέμπει το θέμα στο Eurogroup της Δευτέρας.
Αναλυτικά οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας υπολογίζονται σε 2,183 δισ. ευρώ, της Εurobank σε 2,945 δισ. ευρώ της Alpha Bank σε 262 εκατ. ευρώ. της Πειραιώς σε 425 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Αττικής σε 397 εκατ. ευρώ και της Πανελλήνιας σε 169 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος «θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2016) καλύπτονται από αποθέματα ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση στοιχείων ενεργητικού, κ.λπ.), καθώς και από τα κονδύλια του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.» 

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος «ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014, σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: