Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Η Α.Σ. ΠαραγωΓΗ υλοποιεί την πράξη «Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών»Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠαραγωΓΗ» ανακοινώνει την ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

της Πράξης «Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών» ...
Η Α.Σ. ΠαραγωΓΗ υλοποιεί την πράξη «Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών», μέσα από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙοι ενδιαφερόμενοι/ες (κάτοικοι του Δήμου Τεμπών), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη και είναι:

  • Άνεργοι
  • Νέοι Επιστήμονες
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑΜέσω της πράξης στοχεύεται η επαγγελματική ένταξη 40 ανέργων-ωφελουμένων. Αναλυτικότερα: η δημιουργία δυο (2) κοινωνικών επιχειρήσεων με περίπου δέκα (10) ωφελούμενους η κάθε επιχείρηση, τοποθέτηση 10 ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και η ίδρυση επιχειρήσεων από 10 ωφελούμενους σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παραγωγή, τυποποίηση, διάθεση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠαραγωΓΗ αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

·       FORTIUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε.

·       ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ


·       ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

·       ΘΕΚ.ΑΚΕ

·       Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

·       Κ.Ε.Κ. ΘΕ.Κ.Ε.Ε.

·       ΓΕΩΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

·       ΠΑΣΕΓΕΣ

·       EQA HELLAS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ A.E.

·       Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.ΘΕ.

·       ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΠΕ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 έως και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 (ώρες 9:30-15:00), στα εξής σημεία:Για τον ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ


ΚΕΠ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ:24950 23911

ΚΕΠ ΓΟΝΝΩΝ:24950 31332

ΚΕΠ ΠΥΡΓΕΤΟΥ:24950 42905

ΚΕΠ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ:24950 52900 Για τον ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Τηλέφωνο:24913 50113


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής
 www.farsala.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: