Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Δάνειο 1 εκατ. ευρώ σε συγγενείς του Βενιζέλου από το ΤΤ, με διαδικασίες-εξπρές [σκάνδαλο]

Οπως αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα: Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενέκρινε ομολογιακό δάνειο ενός.. εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, σε εταιρεία ειδών υγιεινής (Υιοί Δ. Μπακατσέλου Α.Ε.) εξ αγχιστείας συγγενών τού τότε υπουργού Οικονομικών Ε. Βενιζέλου, την ώρα που οι ελληνικές τράπεζες είχαν σταματήσει τις...


χορηγήσεις δανείων.
Στο ρεπορτάζ προστίθεται πως στις 23 Δεκεμβρίου 2011 η διοίκηση του ΤΤ ενέκρινε δάνειο 1 εκατ. ευρώ προς την επιχείρηση αυτή, (που αντιμετώπιζε και πριν την κρίση προβλήματα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της προς άλλες τράπεζες και προμηθευτές). Το δάνειο μάλιστα εκταμιεύθηκε αυθημερόν με έκδοση τραπεζικών επιταγών και μεταφορά των ποσών στους δικαιούχους. Το δάνειο έχει περίοδο χάριτος 6 μηνών και επιτόκιο αγοράς 7,6%. «Η περίπτωση της εταιρείας αυτής φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερη και το Τ.Τ. αποφάσισε να παρακάμψει την τραπεζική ακαμψία αλλά και τον κώδικα χορήγησης δανείων που διέπει τη λειτουργία του», προστίθεται στο ρεπορτάζ.
«Η ειδική μεταχείριση της εν λόγω εταιρείας προκαλεί ερωτηματα και ως προς την αξιολογική κρίση της διοίκησης του ΤΤ, αφού την περίοδο εκείνη υπουργός Οικονομικών ήταν ο Ευ. Βενιζέλος, που έχει συγγενική σχέση εξ αγχιστείας με την οικογένεια Μπακατσέλου».
Η διοίκηση του ΤΤ δεν απάντησε στον συντάκτη του δημοσιεύματος όταν της έθεσε ερωτήματα για τα κριτήρια χορήγησης του δανείου, σε πόσες παρόμοιες αιτήσεις είχε λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο, επικαλούμενη την κινητοποίηση των εργαζομένων.
Η επιχείρηση των υιών Μπακατσέλου, αναφέρει το ρεπορτάζ σε άλλο σημείο, «παρά την άμεση ανταπόκριση του ΤΤ, δεν κατάφερε να ορθοποδήσει» και υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο γνωστό άρθρο 99 το καλοκαίρι του 2012 και δεύτερη αίτηση το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, ΄που περιλάμβανε αίτηση διατήρησης των μέτρων προστασίας από τους πιστωτές της, αίτημα το οποίο απέρριψε το δικαστήριο, καθώς έκρινε ότι δεν υφίστανται βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης.
Ολόκληρο το ρεπορτάζ υπάρχει στην εντυπη έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών
Ολόκληρο το ρεπορτάζ όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών:
Ασυνήθιστο δάνειο σε συγγενείς Βενιζέλου
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χορήγησε με διαδικασίες-εξπρές 1 εκατ. ευρώ στην προβληματική εταιρεία «Υιοί Δ. Μπακατσέλου», το Δεκέμβριο του 2011, όταν οι τράπεζες είχαν κλείσει σφιχτά τη στρόφιγγα 
Toυ Μπάμπη Αγρολάμπου
Τη στιγμή που οι ελληνικές τράπεζες είχαν κλείσει τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης προς όλες τις επιχειρήσεις, ακόμη και τις πιο υγιείς, μετρώντας τις συνέπειες του πρώτου «κουρέματος» που είχε γίνει το καλοκαίρι του 2011 και αναμένοντας το βάθος του δεύτερου που ακολούθησε στις αρχές του 2012, ένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενέκρινε και έδινε την ίδια ημέρα ομολογιακό δάνειο σε εταιρεία που βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας.
Στις 23 Δεκεμβρίου 2011, η διοίκηση του Τ.Τ. ενέκρινε δάνειο ύψους 1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Υιοί Δ. Μπακατσέλου Α.Ε., το οποίο και εκταμιεύτηκε αυθημερόν με την έκδοση τραπεζικών επιταγών και τη μεταφορά των χρημάτων στους δικαιούχους. Το δάνειο, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Τ. είναι ομολογιακό και την ίδια ημέρα οι επιταγές εκδόθηκαν από το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας στην Αθήνα.
Η επιχείρηση ανήκει στους γιους του επιχειρηματία Δ. Μπακατσέλου, πρώην επικεφαλής της ΔΕΘ-HELLEXPO και του ΕΒΕΘ, και εμπορεύεται είδη υγιεινής και οικοδομής. Λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα της δραματικής κάμψης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της οικοδομής, η επιχείρηση βρέθηκε σε δεινή οικονομική θέση, όπως και πολλές άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.
Πλην όμως,η περίπτωση της εταιρείας των Υιών Δ. Μπακατσέλου Α.Ε. φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερη και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποφάσισε να παρακάμψει την τραπεζική ακαμψία αλλά και τον κώδικα χορήγησης δανείων που διέπει τη λειτουργία του. Το Τ.Τ. από το καταστατικό του έχει περιορισμούς στη δανειοδότηση επιχειρήσεων, ενώ η πρακτική των ομολογιακών δανείων ασκούνταν με φειδώ ακόμη και κατά την περίοδο της πιστωτικής επέκτασης.
Τα επιχειρηματικά δάνεια του Τ.Τ. αφορούν κατά κανόνα τη δημιουργία υποδομών ή μεταστέγαση εταιρειών. Το εν λόγω δάνειο όμως δεν αφορούσε νέα επενδυτικά προγράμματα, ούτε υποδομές στέγασης. Η εταιρεία, όχι μόνον δεν είχε επενδυτικά σχέδια, αλλά ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της προς άλλες τράπεζες και προμηθευτές. Εντούτοις, η διοίκηση του Τ.Τ. ενέκρινε το δάνειο και χορήγησε το σύνολο του ποσού με επιταγές που εκδόθηκαν μέχρι τις αρχές του 2012.
Η εταιρεία εμφάνιζε ζημίες πριν ξεσπάσει η κρίση χρέους και μπει η Ελλάδα στον μηχανισμό επιτήρησης. Με την κρίση η οικονομική της κατάσταση επιδεινώθηκε και οι τράπεζες δήλωσαν αδυναμία αναχρηματοδότησης των δανείων της και ανάληψης των οφειλών που έχει προς τρίτους. Το ερώτημα είναι πώς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προχώρησε στη χορήγηση δανείου το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ομολογιακό.
Το δάνειο έχει περίοδο χάριτος 6 μηνών και επιτόκιο αγοράς 7,6%. Στην περίπτωση που δεν εξυπηρετηθεί, μετατρέπεται σε μετοχές, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πότε και με τι όρους. Η διάρκειά του είναι 5 χρόνια, δηλαδή στις 23 Δεκεμβρίου 2016, ενώ είναι ασαφές εάν το επιτόκιο είναι μετατρέψιμο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.
Τα ερωτήματα που εγείρονται για τη διοίκηση του Τ.Τ. είναι πολλά και φυσικά δεν αφορούν τόσο τη δανειοδότηση της εν λόγω επιχείρησης όσο τη διαφορετική μεταχείριση των άλλων επιχειρήσεων. Και το ερώτημα αυτό έχει πολιτικές προεκτάσεις, καθώς οι τράπεζες που τελούσαν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, είχαν διακόψει την περίοδο εκείνη εντελώς τη γραμμή χρηματοδότησης.
Οι διοικήσεις, μάλιστα, της ΑΤΕ και του Τ.Τ. έκαναν γνωστό στους πελάτες τους ότι, λόγω των μεταβολών που υπέστησαν τα χαρτοφυλάκιά τους από το κούρεμα των ομολόγων αφενός, και του ελέγχου της Black Rock, παρέπεμπαν τα αιτήματα δανειοδότησης μετά την άνοιξη του 2012. Η εξέταση του αιτήματος της εταιρείας Μπακατσέλου έγινε κατ” εξαίρεση κατόπιν εντολής του προέδρου του Τ.Τ. Κλ. Παπαδόπουλου.
Το ερώτημα είναι με ποια κριτήρια προχώρησε η διοίκηση του Τ.Τ. στη χορήγηση του δανείου. Σε πόσες παρόμοιες αιτήσεις δανειοδότησης έχει λειτουργήσει κατά τον ίδιο τρόπο και ποιο είναι το σύνολο των ομολογιακών δανείων που έχει δώσει σε επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης, η ειδική μεταχείριση της εν λόγω επιχείρισης προκαλεί ερωτήματα και ως προς την αξιολογική κρίση της διοίκησης του Τ.Τ., αφού την περίοδο εκείνη υπουργός Οικονομικών ήταν ο Ευ. Βενιζέλος, που έχει συγγενική σχέση (εξ αγχιστείας) με την οικογένεια Μπακατσέλου.
Σε επικοινωνία που είχαμε με τη διοίκηση του Τ.Τ. δεν πήραμε απαντήσεις στα ερωτήματα που εγείρονται ούτε στα τεχνικά ζητήματα ως προς τη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης δανείων, με την επίκληση της κινητοποίησης των εργαζομένων. Η επιχείριση, παρά την άμεση ανταπόκριση του Τ.Τ., δεν κατόρθωσε να ορθοποδήσει.
 
Τον καλοκαίρι του 2012 υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 και το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου δεύτερη αίτηση, με ταυτόχρονη αίτηση διατήρησης της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, αίτημα το οποίο απέρριψε το δικαστήριο, καθώς έκρινε ότι δεν υφίστανται βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης. 
 
http://left.gr/news/daneio-1-ekat-eyro-se-syggeneis-toy-venizeloy-apo-tt-me-diadikasies-expres-olokliro-reportaz

Δεν υπάρχουν σχόλια: