Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Θέλουν να μπουν στη ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια και οι τράπεζες τους… εμποδίζουν! [καταγγελίες]

Εμπόδια στους δανειολήπτες που θέλουν να κάνουν χρήση των προστατευτικών ρυθμίσεων για τα «κόκκινα» δάνεια και να αποφύγουν τον κίνδυνο πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας τους βάζουν οι τραπεζίτες, σύμφωνα με ...

τον Συνήγορο του Καταναλωτή. 
Η ανεξάρτητη αρχή έκανε χθες σύσταση στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ζητώντας να παρέμβει στις τέσσερις συστημικές τράπεζες προκειμένου να τις… πείσει να εφαρμόσουν τον νόμο και να δέχονται τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι δανειολήπτες για να διευθετήσουν τα δάνειά τους. 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προχώρησε στη σύσταση αυτή, καθώς από καταγγελίες που έχει δεχτεί προκύπτει ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 των πελατών τους, στις οποίες οι δανειολήπτες είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να αρχίσουν να καταβάλλουν ξανά δόσεις στις τράπεζες και να αποφύγουν έτσι τον κίνδυνο πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας τους. 

Η αβελτηρία των τραπεζών ή, πολύ χειρότερα, η σκοπιμότητα που μπορεί να υποκρύπτει η στάση τους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους «κόκκινους» δανειολήπτες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο μόλις 15 ημερών ακόμη για να υπαχθούν στη ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας τους, αφού, σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε, πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις με τα στοιχεία τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, διαφορετικά αίρεται η απαγόρευση πλειστηριασμών. 

Υπό το πρίσμα αυτό η σύσταση του Ευάγγελου Ζερβέα στις τράπεζες είναι «να δέχονται αµελλητί τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4224/2013, προκειμένου οι δανειολήπτες να τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του νόµου». 
Παράλληλα ενημερώθηκε και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ώστε να προχωρήσει σε ελέγχους και να επιβάλει κυρώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

http://www.efsyn.gr/?p=165902

Δεν υπάρχουν σχόλια: