Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Γιατί δεν δημοσιεύουν τον κερδοφόρο ισολογισμό της ΕΡΤ του 2012 …;

"Να σημειωθεί ότι το 2012 το κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ ήταν 245 εκατ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος περίπου 300 εκατ. ευρώ", κατέληγε η ανακοίνωση του Παντελή Καψή την 1η Ιανουαρίου 2014, ανακοινώνοντας την...

επιστροφή του ανταποδοτικού τέλους, ύψους 3 ευρώ, για μια εταιρεία, τη ΝΕΡΙΤ, που δεν προσφέρει δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και για τη μαύρη τρύπα του ελληνικού χρέους. Είναι εντυπωσιακό, αλλά η κυβέρνηση, μέσω του αρμόδιου υφυπουργού Δημόσιας Τηλεόρασης, επικαλείται στοιχεία του ισολογισμού της ΕΡΤ, χωρίς να τον δημοσιεύει.

Είναι, όμως, αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείται ο Παντελής Καψής τα πραγματικά; Είχε τόσο υψηλό κόστος λειτουργίας η ΕΡΤ ύστερα από τόσες περικοπές; Δυστυχώς, δεν υπάρχουν τα δεδομένα αυτά σε δημόσια χρήση, αφού η διοίκηση της ΕΡΤ, υπό τον Γκίκα Μάναλη, δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό για τη χρήση του 2012, αν και συνήθως κάτι τέτοιο συνέβαινε μέχρι τον Μάιο του εκάστοτε έτους όσο υπήρχε η εταιρεία. Επίσης, όπως γράφαμε την περασμένη Κυριακή, το σύνολο των καθαρών εσόδων για το διάστημα του εννιαμήνου του 2012 ήταν 211.333.364 ευρώ και τα έξοδα 172.480.065 ευρώ, αριθμός που απέχει πολύ από αυτόν που δημοσιοποίησε ο Π. Καψής στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2013 που έστειλε στο υπουργείο Οικονομικών ο Νίκος Σίμος, με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, λίγο πριν υποβάλει την παραίτησή του και επιβάλει ο Γιάννης Στουρνάρας τον Γκίκα Μάναλη, για το 2013 προβλέπονταν συνολικά έσοδα 250.036.940 ευρώ και συνολικά έξοδα 209.069.200 ευρώ. 

Το πλεόνασμα της ΕΡΤ που προέκυπτε για τη χρήση του 2013 είχε εκτιμηθεί σε 40.967.740 ευρώ. 

Τα συνολικά έσοδα προέκυπταν, κυρίως, από το ανταποδοτικό τέλος, με τις διαφημίσεις να είναι στο 4% και χωρίς καμία κρατική ενίσχυση. Δύο μήνες αργότερα, ο Χρήστος Κουπελίδης, οικονομικός διευθυντής, επιλογή του Γκίκα Μάναλη, σε έγγραφό του προς το υπουργείο Οικονομικών (Μάιος 2013) υπολογίζει τα έσοδα της ΕΡΤ ΑΕ το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 246.377.740 ευρώ και τα έξοδα σε 205.410.000 ευρώ, με το πλεόνασμα στα 40.967.740 ευρώ.

Τα οικονομικά της ΕΡΤ πριν από το κλείσιμο

Οικονομική περίοδοςΈσοδαΈξοδαΠλεόνασμα
9μηνο 2012 (διοίκηση Σίμου)211.333.364172.480.06539.162.736
Χρήση 2012 (σύμφωνα με Π. Καψή)300.000.000245.000.000-
Α΄ τρίμηνο 2013 (απολογισμός Γκ. Μάναλη)246.377.740205.410.00040.967.740
Προϋπολογισμός 2013 (διοίκηση Ν. Σίμου)250.036.940209.069.20040.967.740


Σημείωση: Τα πραγματικά στοιχεία για τη χρήση του 2012 δεν έχουν δημοσιευτεί...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: