Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

Το iPhone γίνεται ποντίκι για τον υπολογιστή [χρήσιμο]

Με μια από τις εφαρμογές "Remote Mouse" , "Mobile Mouse", "Wireless Remote Mouse" και "Jumi Desktop - Remote Access for Windows PC", μπορείτε να κάνετε το iPhone σας ποντίκι για τον Η/Υ. Μπορεί επίσης να γίνει και πληκτρολόγιο με όλα τα πλήκτρα που έχει κάθε πληκτρολόγιο ...
Ας πάρουμε το "Remote Mouse" - Πώς λειτουργεί
- κατεβάζετε το "remote mouse" από την διεύθυνση: http://remotemouse.net
- συνδέετε το iPhone σας στο ίδιο δίκτυο (Wi-Fi) που είναι ο Η/Υ.
- πατήστε Start και αυτό αυτόματα θα αρχίσει να «ψάχνει» τον υπολογιστή.
- βάλτε την IP του υπολογιστή σας όταν θα την ζητήσει .
- βάλτε κωδικό έτσι ώστε να μην μπορεί να έχει κάνεις πρόσβαση στο remote mouse.
Mouse & Touchpad Screens (Mac)
Το Remote mouse για iMac έχει κάποιες επιπλέον επιλογές:
touchpad
mouse button
tab bar
Tο tab bar (είναι η επιπλέον επιλογή) έχει 4 εικονίδια που από εκεί χειρίζεστε όλο τον υπολογιστή σας
Media Remote Panel (από χειρίζεστε την μουσική του iMac).
Application Remote Panel(έχει όλες τις εφαρμογές που έχετε μέσα στον iMac).
Numpad( αριθμοί στο πληκτρολόγιο ) .
Power Option Panel( μπορείτε να κλείσετε,να βάλετε σε αναμονή, να κάνετε restart και log out από τον iMac).
Full Screen Mouse & Trackpad
Όταν γυρίσετε το iPhone τα δεξιά έχετε σε full screen το mouse.
Full Screen Keyboard
Όταν γυρίσετε προς τα αριστερά το iPhone σας τότε είναι σαν να έχετε ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή μπροστά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: