Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος Obama μπροστά στην "εθνική" γαλοπούλα #fact

“Popcorn, you have a full reprieve from cranberry sauce and stuffing. 
We wish you well.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: