Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Παρέμβαση της Ομάδας Πρωτοβουλίας "ΟΝΝΕΔιτών της Μεταπολίτευσης"

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ "ΟΝΝΕΔΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ" – 13/10/2009

1. Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση των συμμετασχόντων ότι η βαθιά κρίση που διατρέχει την παράταξη και το κόμμα της ΝΔ έχει τις ρίζες της πρωτίστως στο έλλειμμα πολιτικής σκέψης, που χαρακτηρί-ζει σωρευτικά την λειτουργία του κόμματος της ΝΔ για πάρα πολλά χρόνια και η οποία με τη σειρά της, διευκολύνει την επίδειξη προσωπικών συμπεριφορών που προσβάλουν τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
2. Αποτελεί κοινή πρόταση και επιθυμία η πρωτοβουλία Δράσης για την Ανασυγκρότηση της Πα-ράταξης και της Πατρίδας να αποκτήσει κάποιου είδους οργανωτική υπόσταση και να λειτουργεί με όρους συνέχειας και όχι ευκαιριακούς, παρέχοντας την ευκαιρία ευρύτερης συμμετοχής προσώπων με προσφορά στην παράταξη και με συγκλίνουσες απόψεις και στάσεις ζωής. Προτείνεται επομένως η α-νάδειξη μιας συντονιστικής επιτροπής που θα προωθήσει αυτή την οργανωτική μετεξέλιξη της πρωτοβουλίας μας.
3.Στόχος θα είναι η ανάπτυξη πολιτικών παρεμβάσεων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με τακτικές εκδηλώσεις και με πρωτοβουλίες τρέχουσας επικαιρότητας, με φιλοδοξία την συμβολή στην κάλυψη των ελλειμάτων στην παραγωγή πολιτικής σκέψης και λόγου.
4. Βαδίζοντας προς το συνέδριο της ΝΔ, διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητο να μην επαναληφθούν σφάλματα του παρελθόντος, αλλά αντίθετα να ευνοηθεί η ανάπτυξη ενός ευρέος ανοιχτού, ουσια-στικού, προσυνεδριακού διαλόγου, η αυτοκριτική και η εξαγωγή συμπερασμάτων, η σε βάθος ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος και η μετουσίωση και μετεξέλιξη των συμπερασμάτων σε εφαρμοσμένη πολιτική δράση σε εσωκομματικό και κοινωνικό επίπεδο. Μια τέτοια διαδικασία είναι απαραίτητη για την - σε υγιείς βάσεις - ανασυγκρότηση της παράταξης.
5. Πρέπει να αναζητηθούν και θεσμοθετηθούν νέες καταστατικές ρυθμίσεις για την ευρύτερη συμμετοχή της βάσης στην εκλογή προέδρου της ΝΔ, μέσω διαδικασιών που δεν θα προσβάλουν τις κομματικές ιδιότητες, τον θεσμό του Προέδρου και την εσωκομματική εκλογική διαδικασία.
6. Η διαδικασία προβολής στήριξης ή και αντιπαράθεσης των υποψηφίων προέδρων, στην πορεία της διεκδίκησης της ηγεσίας του κόμματος της ΝΔ, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα γίνεται με πολιτι-κούς όρους, με σοβαρότητα, σεβασμό του άλλου, και αξιοπρέπεια.
Σε σχέση με τα προαναφερόμενα με λύπη διαπιστώσαμε ότι η συμμετοχή σε φτηνές αντιπαραθέσεις, σε τηλεπαράθυρα, και η ανάπτυξη άλλων μη αμιγώς πολιτικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών, πλήττουν το κύρος των θεσμών των προσώπων και της παράταξης, υποβαθμίζουν την δημοκρατικότητα της διαδικασίας εκλογής, και θίγουν εν τέλει την αξιοπρέπεια των ψηφοφόρων της ΝΔ, και αμαυρώνουν την εικόνα της.
7. Παρόμοιες συμπεριφορές μας βρίσκουν πλήρως και ριζικά αντίθετους, θα καταγγελθούν δημό-σια και επώνυμα από την κίνηση μας, με σκοπό την απαξίωση τους από την κοινωνία.
8. Σαν συνέχεια των όσων συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και των παραπάνω συμ-περασμάτων, αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση νέας εκδήλωσης, με το ίδιο πολιτικό πλαίσιο, και με συμμετοχή εκπροσώπων και της περιφέρειας, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009, στις 10:30 πμ στο Κ.Υ.Β.Ε. Περιστερίου, Εθν. Μακαρίου 1, Περιστέρι, Λεωφ. Κηφισσού & Λένορμαν, είσοδος Περιστερίου.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΟΝΝΕΔΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Γιώργο Αναγνωστάκο (κινητό τφ 697 – 4300530)

Δεν υπάρχουν σχόλια: