Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009

2 παιδιά σε κάθε οικογένεια αρκούν, λέει πράσινος γκουρού!!!

Τα ζευγάρια που κάνουν περισσότερα από δύο παιδιά είναι "ανεύθυνα" διότι επιβαρύνουν αφόρητα το περιβάλλον, προειδοποιεί ο Jonathon Porritt, που προεδρεύει της Επιτροπής κυβερνητικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Πιστεύει ότι για την καταπολέμιση του φαινομένου της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας απαιτείται να υιοθετηθούν νέοι μέθοδοι αντισύλληψης και να αφεθούν ελεύθερες οι αμβλώσεις. Οι οικολόγοι πρέπει να αναλάβουν δράσεις και εκστρατείες ώστε να σταματήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, η περιβαλλοντική ζημιάς που προκαλείται από την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η επιτροπή θα δημοσιεύσει τον επόμενο μήνα έκθεση με την οποία θα προτείνονται στις κυβερνήσεις τρόποι μείωσης των πληθυσμών τους μέσω του καλύτερου δυνατού οικογενειακού προγραμματισμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: