Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008

συνέντευξη τύπου Καραμανλή στις Βρυξέλλες

..................
Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή υποστεί σε πολύ μικρότερη έκταση, σε σύγκριση με άλλες χώρες τους κραδασμούς της κρίσης, καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ισχυρές βάσεις και παραμένει πολύ πιο υγιές και ανθεκτικό στην δυσμενή διεθνή συγκυρία.

Η Κυβέρνηση, εξαρχής, έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία των ασθενεστέρων στρωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό...

- προωθήσαμε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των δανειοληπτών και την αύξηση του θεσμοθετημένου ελάχιστου ορίου εγγύησης καταθέσεων, από 20.000, σε 100.000 ευρώ για περίοδο τριών ετών.
- αναλάβαμε τη ρητή πολιτική δέσμευση για την προστασία του συνόλου των καταθέσεων των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, πέρα από το νομικό ελάχιστο όριο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και προετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε, αν και όποτε χρειαστεί, στο πνεύμα και των αποφάσεων που πήραμε μαζί με τους εταίρους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3 σχόλια:

Παπουτσάκης είπε...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2008

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως είναι φυσικό, στο επίκεντρο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τέθηκε η διεθνής οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και βέβαια οι επιπτώσεις, οι ανησυχίες που αυτή επιφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι οι πολίτες περιμένουν από εμάς ξεκάθαρα μηνύματα και αποφασιστικότητα. Περιμένουν να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και βέβαια διατηρώντας την οικονομική ανάπτυξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η αποκατάσταση και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ορθή, η αποτελεσματική λειτουργία αυτού του τομέα είναι βασική προϋπόθεση για την καλύτερη λειτουργία των οικονομιών μας και την διασφάλιση μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Οι κανόνες που έχουμε εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά θα εφαρμόζονται με την ευελιξία που απαιτούν οι περιστάσεις. Και αυτό ισχύει, τόσο για το Σύμφωνο Σταθερότητας, όσο και για τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και του ανταγωνισμού. Έχουμε ήδη δεσμευτεί να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για τη βελτίωση της σταθερότητας του τραπεζικού μας συστήματος, την υποστήριξη των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, την προστασία του συνόλου των καταθέσεων των ιδιωτών. Τα μέτρα που αποφασίσαμε, στην πρόσφατη συνάντηση των ηγετών της Ευρωζώνης, είναι μία αποφασιστική απάντηση στην κρίση. Και θεωρώ ότι ο συντονισμός - και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα - είναι απαραίτητος.

Σήμερα, αποφασίσαμε...
-τη θέσπιση μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολόγησης.
-την επιβολή της αυστηρής εφαρμογής από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των συστάσεων για τη διαφάνεια των δεσμεύσεων και των κινδύνων που αναλαμβάνουν.
- την καθιέρωση τακτικής συνεδρίασης, μία φορά το μήνα, των εθνικών εποπτικών αρχών.

Αποφασίσαμε...
- ότι πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα αμοιβών και κινήτρων των διευθυντικών στελεχών, ώστε να μην υπάρχει υπερβολική επικέντρωση στους βραχυπρόθεσμους στόχους και να καταστούν όλοι οι φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος πιο υπεύθυνοι.
- ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει με τους διεθνείς εταίρους της τη ριζική μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της σταθερότητας, της ευθύνης, της ακεραιότητας και της διεθνούς διακυβέρνησης.

Αποφασίσαμε, τέλος, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στην Ισλανδία, η οποία έχει την ανάγκη της υποστήριξης της διεθνούς κοινότητας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή υποστεί σε πολύ μικρότερη έκταση, σε σύγκριση με άλλες χώρες τους κραδασμούς της κρίσης, καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ισχυρές βάσεις και παραμένει πολύ πιο υγιές και ανθεκτικό στην δυσμενή διεθνή συγκυρία.

Η Κυβέρνηση, εξαρχής, έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία των ασθενεστέρων στρωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό...

- προωθήσαμε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία των δανειοληπτών και την αύξηση του θεσμοθετημένου ελάχιστου ορίου εγγύησης καταθέσεων, από 20.000, σε 100.000 ευρώ για περίοδο τριών ετών.
- αναλάβαμε τη ρητή πολιτική δέσμευση για την προστασία του συνόλου των καταθέσεων των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, πέρα από το νομικό ελάχιστο όριο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και προετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε, αν και όποτε χρειαστεί, στο πνεύμα και των αποφάσεων που πήραμε μαζί με τους εταίρους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενημέρωσα ακόμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πρόγραμμα θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που ανακοινώσαμε χθες στην Αθήνα, για να αποφευχθεί η πιστωτική ασφυξία και να ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση της Οικονομίας. Το Σχέδιο αυτό, περιληπτικά, περιλαμβάνει...

- εγγυήσεις για μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων
- παροχή βραχυπρόθεσμης ρευστότητας μέσω ειδικής έκδοσης τίτλων του Δημοσίου
- κεφαλαιακή ενίσχυση για όσες τράπεζες αντιμετωπίζουν έλλειψη εποπτικών κεφαλαίων

Το σχέδιο είναι στην κατεύθυνση των πρόσφατων αποφάσεων των χωρών της Ευρωζώνης. Στόχος του σχεδίου είναι η ομαλοποίηση των πιστωτικών συνθηκών και των επιτοκίων, για να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα είναι προσωρινό, ως το τέλος του 2009, και δεν συνεπάγεται επιβαρύνσεις για το φορολογούμενο. Πληρώνουν οι συμμετέχουσες τράπεζες το αναγκαίο υπερτίμημα για την εγγύηση της συμμετοχής του δημοσίου.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν είναι εκτεθειμένο σε ‘’τοξικά προϊόντα’’, όπως λέγονται, αλλά έχει σαφώς επηρεαστεί από τις διεθνείς πιστωτικές συνθήκες. Το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε αναμένεται να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της κατάστασης.

Ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα, στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Συμβουλίου σήμερα, ήταν βεβαίως οι προοπτικές εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την ανάλυση του Ιρλανδού Πρωθυπουργού, κ. Κάουεν, ως προς τις κύριες αιτίες του αποτελέσματος του ιρλανδικού δημοψηφίσματος. Ο κ. Κάουεν υποσχέθηκε να επανέλθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Πάντως, είναι πολύ σημαντικό - και εμείς το στηρίζουμε αυτό - να ολοκληρώσουν την κοινοτική διαδικασία στο τέλος του έτους, όσοι από τους εταίρους μας δεν το έχουν κάνει ακόμα. Γιατί είναι επιβεβλημένη η ταχύτερη δυνατή διέξοδος από την κρίση, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 πλέον μελών και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πειστικά τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις.

Μας απασχόλησε ακόμα η ενότητα της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της Ευρώπης να ηγηθεί της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση και αντιστροφή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, βάζοντας φιλόδοξους στόχους και δείχνοντας το δρόμο και στις υπόλοιπες χώρες. Πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στην υιοθέτηση του σχετικού πακέτου, λαμβάνοντας ακόμα υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία.

Η ενεργειακή ασφάλεια, από την άλλη, είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας. Υιοθετήσαμε σήμερα την έκθεση της Γαλλικής Προεδρίας, στην οποία περιλαμβάνονται τα βασικά σημεία για τη χάραξη μιας συνεκτικής πολιτικής ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη, όπως...

- η επίσπευση του νομοθετικού πακέτου για την εσωτερική αγορά ενέργειας,
- η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
- η ταχεία εφαρμογή των νέων ενεργειακών τεχνολογιών,
- η διαφάνεια ως προς τη ζήτηση και προσφορά ενέργειας,
- η βελτίωση των υποδομών, μέσω της προώθησης δικτύων διασύνδεσης ειδικά για τις απομονωμένες περιοχές
- η δημιουργία μηχανισμών αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών μελών.

Τέλος, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδών, η συνέχιση του ενεργειακού διαλόγου με τρίτες χώρες, κυρίως με τις χώρες παραγωγούς υδρογονανθράκων, θα συμβάλλουν στην διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα λειτουργεί ως ένας σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος ενέργειας, προωθώντας και συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνή ενεργειακά έργα, που ενισχύουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Υιοθετήσαμε επίσης σήμερα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Ασυλο. Εν όψει της υιοθέτησης του Συμφώνου αυτού, απηύθυνα επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Σαρκοζί, την οποία κοινοποίησα σε όλους τους αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων της Ένωσης. Στην επιστολή αυτή τόνισα το αναγκαίο πνεύμα αλληλεγγύης, που θα πρέπει να επιδειχθεί για τις χώρες που δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως είναι η Ελλάδα και πρότεινα να δοθεί προτεραιότητα ...

- στην εφαρμογή των προβλέψεων για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.
- στην ενίσχυση του ρόλου της Υπηρεσίας Εξωτερικών Συνόρων, (Frontex),
- στην αντιμετώπιση της ρίζας του προβλήματος, με στήριξη των χωρών προέλευσης και
- στην ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες - κυρίως τις όμορες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση - χώρες, για την ορθολογικότερη διαχείριση των αποκλίσεων της λαθρομετανάστευσης.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, είναι μία σημαντική, ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πρόταση για τη συγκροτημένη και σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές αξίες αντιμετώπιση ενός πολύ κρίσιμου για την εποχή μας ζητήματος.

Με το Σύμφωνο αυτό η Ευρώπη παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις, τονίζοντας την ανάγκη της αποτελεσματικής αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών μελών και ιδιαίτερα εκείνων που, λόγω της θέσης τους στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αντιμετωπίζουν εντονότερες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα. Προβλέπεται η εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Συνόρων, (Frontex) καθώς και το ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ίδρυσης εξειδικευμένου Περιφερειακού Κέντρου για τα θαλάσσια σύνορα και δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος συνοριοφυλάκων. Τονίζεται ακόμα η ανάγκη εποικοδομητικής συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης παράνομων μεταναστών, περιλαμβανομένης της υπογραφής και εφαρμογής συμφωνιών επανεισδοχής. Συνεργασία η οποία μάλιστα θα αξιολογείται στο πλαίσιο εκτίμησης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις χώρες.

Τέλος, ως προς την κατάσταση στη Γεωργία, εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για την εμπρόθεσμη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων στον Καύκασο. Οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για την Ένωση, το οποίο πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών αξιών και των κοινών μας συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε την ανανέωση της Συμφωνίας Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης.

Ακόμα εγκρίναμε το διορισμό των μελών της ομάδας περισυλλογής για το μέλλον της Ευρώπης, που πρότεινε ο Πρόεδρός της κ. Φελίππε Γκονζάλες. Αναμένουμε τα συμπεράσματα της ομάδας, που θα παρουσιαστούν σε δύο χρόνια και ελπίζουμε ότι αυτά θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων, που θα απασχολήσουν μελλοντικά την Ένωση. Θεμάτων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας.

Κ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση για το περιβαλλοντικό σκέλος. Αν καταλαβαίνω καλά, όπως είπατε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρούσα συγκυρία στην απόφαση του Δεκεμβρίου για το πώς θα προχωρήσουμε στο περιβαλλοντικό πακέτο. Δεδομένων των προβλημάτων που έχει η Ελλάδα στο περιβάλλον, δεδομένης της έκθεσής της στις αλλαγές του κλίματος, θα ζητήσουμε εμείς εξαιρέσεις από τις πρόνοιες για το εμπόριο ρύπων; Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να συνταχθεί με αυτούς που θέλουν να ζητήσουν εξαιρέσεις; Και πιστεύετε ότι έχουμε την πολυτέλεια να υπάρξουν ουσιαστικές εκπτώσεις στο περιβαλλοντικό πακέτο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να μη ζητήσει εξαιρέσεις. Θέλω όμως να σας βάλω, λίγο περισσότερο, στο πνεύμα της συζήτησης που έγινε χθες το βράδυ, στο δείπνο, αλλά και του πνεύματος των αποφάσεων που ελήφθησαν. Η απόφαση είναι να τηρήσουμε αυτά στα οποία δεσμευτήκαμε πέρυσι. Από εκεί και πέρα, για κάποιες χώρες - δεν περιλαμβάνεται βέβαια η Ελλάδα, αλλά κυρίως κάποια από τα νεότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - αναζητούνται κάποια σημεία ισορροπίας, για να αποφύγουν συγκεκριμένες δυσκολίες που έχουν. Αυτό είναι το πνεύμα. Αυτά που αποφασίσαμε θα τηρηθούν. Μένουμε σε αυτά. Η Ευρώπη έχει αναλάβει το ρόλο του πρωτοπόρου σε αυτή την υπόθεση, αλλά και ρόλο μπροστάρη στην άσκηση, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ηθικής και πολιτικής πίεσης στους άλλους μεγάλους παγκόσμιους εταίρους.

Μ. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένη την οικονομική κρίση, υπάρχει ένα κλίμα χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας. Εμείς, επισήμως, είχαμε πει ότι θα μπορούμε να έχουμε εξαφανίσει τα κρατικά ελλείμματα ως το 2010. Ήδη οι Γάλλοι πάνε για το 2012, οι Γερμανοί για το 2011. Εμείς πάμε στο 2011, 2012, στο 2013; Πότε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μου δίνετε την ευκαιρία να πω λίγα πράγματα γι’ αυτό. Πρώτα απ’ όλα, δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής της φορολογικής πολιτικής. Στοχεύει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δεν επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους και δεν θα επιβληθεί κανένας νέος φόρος. Η ευελιξία στην οποία αναφέρθηκα έχει να κάνει με τις κοινωνικές δαπάνες, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των οικονομικά ασθενέστερων όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω τώρα να τονίσω κάτι - το είπα, με λίγα λόγια, στην αρχική εισήγηση - που αφορά περισσότερο την ‘’καρδιά’’ του ερωτήματός σας. Θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας, στα πλαίσια που απαιτούν οι ανάγκες της οικονομίας και βέβαια στα πλαίσια και τα όρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Ήδη συμφωνήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα εφαρμοστούν οι ευελιξίες που προβλέπει το Σύμφωνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως είναι η σημερινή. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή για κάθε χώρα, αυτό θα αποφασιστεί στο Ecofin, όπου, ως γνωστόν, συμμετέχουν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ένωσης, αφού δημοσιοποιηθούν οι προβλέψεις και οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον προϋπολογισμό και το προσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί. Με άλλα λόγια, να σας το πω σε πολύ απλή γλώσσα, δεν πρέπει να αναμένεται - και δεν πρέπει να γίνει - η ανατροπή του Συμφώνου Σταθερότητας. Εκείνο το οποίο μπορεί να αναμένεται - άλλωστε είναι επίσημη απόφαση – είναι η μέγιστη δυνατή επιτρεπόμενη ευελιξία μέσα στα όρια του Συμφώνου Σταθερότητας.

ΧΡ. ΠΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα, έπειτα από 15 χρόνια ρυθμών ανάπτυξης που ήταν υψηλότεροι από τους μέσους ευρωπαϊκούς, φέτος, για διάφορους λόγους, θα εμφανίσει χαμηλότερους. Εκτός από τα χρηματοπιστωτικά μέτρα τα οποία και εσείς αναγγείλατε και σκοπεύουν στο να σταματούν την αιμορραγία, είναι κοινός τόπος ότι απαιτούνται και δημόσιες επενδύσεις, το είπε τις προάλλες και ο Γκρούγκμαν. Όμως, στο σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπονται μειωμένες δημόσιες επενδύσεις. Στην Παιδεία τα ποσά είναι, ως ποσοστό, μειωμένα. Στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ένα χρόνο μετά, δεν έχουν ξεκινήσει καν οι προκηρύξεις. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε μία ύφεση που φαίνεται να έχει βάθος χρόνου; Σχεδιάζετε να αναθεωρήσετε το σχέδιο του προϋπολογισμού;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να ξεκινήσουμε από το εξής. Είναι εσφαλμένη η αίσθηση ότι η Ελλάδα πηγαίνει χειρότερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή από τις χώρες της Ευρωζώνης. Πάει καλύτερα. Θα σας έλεγα πολύ καλύτερα. Ακόμα και με τις σημερινές, δύσκολες, συνθήκες. Σας θυμίζω ότι ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωζώνης κινείται γύρω στο μηδέν. Μεγάλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία, βρίσκονται στην ουσία στα πρόθυρα ύφεσης. Για την Ελλάδα η πρόβλεψη - και δεν είναι δική μας η πρόβλεψη, αλλά η τελευταία πρόβλεψη της ευρωζώνης, αλλά και του IMF που είναι ακόμα πιο συντηρητική - δείχνει μία σημαντική διαφορά. Το IMF επαναλαμβάνω, που είναι το πιο αυστηρό στις προβλέψεις του, προβλέπει για την Ευρωζώνη γύρω στο 0% για το 2009. Για την Ελλάδα προβλέπει 2%. Εμείς εκτιμούμε, με σημερινές συνθήκες, ότι θα είναι σίγουρα παραπάνω απ’ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μην διαφωνούμε για προβλέψεις, που στο κάτω – κάτω της γραφής έχουν τη φυσική τους επισφάλεια, ειδικά σε συνθήκες ρευστότητας, το βέβαιο είναι ότι όλες οι εκτιμήσεις, όλες οι προβλέψεις, αλλά και τα μέχρι τούδε αποτελέσματα των πρώτων τριμήνων του 2008, δείχνουν ότι στην Ελλάδα - και μιλάω τώρα για την πραγματική οικονομία, για τους ρυθμούς ανάπτυξης, για τη συνεχιζόμενη πτωτική τάση της ανεργίας, αφού σε σύγκριση με το 2007, το 2008 ήμασταν μία μονάδα κάτω στο επίπεδο της ανεργίας - βεβαίως υφιστάμεθα και εμείς τον αντίκτυπο της κρίσης, βεβαίως η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε μειωμένους - συγκριτικά με το παρελθόν– ρυθμούς, αλλά πάντως δείχνουμε μεγαλύτερες αντοχές, μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική απ’ ό,τι οι περισσότερες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Δεν σημαίνει ότι αυτό αποτελεί σημείο εφησυχασμού ή ανάπαυσης. Ισα – ίσα, η πραγματική αγωνία, αυτό που έθεσα και τη Κυριακή συζητώντας με τους ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά και χθες, στην παρέμβασή μου, μεταξύ των άλλων, πέραν των χρηματοπιστωτικών, είναι η πίεση για την ανάγκη για πολιτικές. Και επιφορτίστηκε η Commission να έρθει σύντομα με τέτοιες προτάσεις, που να είναι πιο εξειδικευμένες, στην κατεύθυνση της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή ανάπτυξη, απασχόληση, επενδύσεις.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθ’ ημάς, σας είπα μεν ότι η φορολογική πολιτική δεν αλλάζει, η γενική πολιτική δεν αλλάζει, ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει, στο βασικό του τουλάχιστον πλαίσιο. Έτσι θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν. Αλλά, από κει και πέρα, έχουμε ισχυρά αναπτυξιακά εργαλεία στα χέρια μας και τα εφαρμόζουμε:

Πρώτ’ απ’ όλα, η φορολογική πολιτική, που διαχρονικά οδήγησε σε σημαντική μείωση των συντελεστών και αυτό ήταν ένα πολύ αναπτυξιακό κίνητρο. Δεύτερον, ο Επενδυτικός Νόμος. Να σας σημειώσω μόνο, ότι έχουν εγκριθεί σχεδόν 5.000 προτάσεις, με ύψος επενδύσεων που φτάνει ή ξεπερνά περίπου τα 10 δις ευρώ. Οι άμεσες θέσεις εργασίας από τον επενδυτικό νόμο, είναι γύρω στις 25.000. Οι συνολικές θέσεις εργασίας, που και εμμέσως δημιουργούνται, είναι πολύ περισσότερες. Θέλω λοιπόν να πω, ότι οι δυνατότητες υπάρχουν και τις χρησιμοποιούμε.

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα είναι επίσης ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στην διάθεσή μας. Το χρησιμοποιούμε. Εχουμε εγκρίνει έναν μεγάλο αριθμό έργων που θα αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα στο 2009. Αυτή τη στιγμή τα ΣΔΙΤ ανέρχονται στο ύψος των 5 δις ευρώ.

Τρίτον, είμαστε στη φάση της πλήρους πλέον εφαρμογής του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Από τη μια δηλαδή έχουμε την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ και, από την άλλη, το ξεκίνημα του Δ΄ ΚΠΣ.

Άρα, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω εικόνα υπερβολικής αισιοδοξίας, η κατάσταση συγκριτικά είναι πολύ καλύτερη από τις περισσότερες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Και έχουμε και τις δυνατότητες, τα εργαλεία δηλαδή, αλλά και φυσικά την βούληση να σπρώξουμε όσο γίνεται περισσότερο στην κατεύθυνση της πραγματικής οικονομίας. Γιατί, σε τελική ανάλυση, όπως σας έλεγα, ακόμα και τα μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν έχουν να κάνουν με τα πιστωτικά ιδρύματα. Εχουν να κάνουν με τον αντίκτυπο που έχει αυτό στην πραγματική οικονομία, δηλαδή επενδύσεις, θέσεις δουλειάς, εργασία, ανάπτυξη και, τελικά, συνθήκες ζωής για τους πολλούς πολίτες, κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους.

Κ. ΑΔΑΜ: Δύο πράγματα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο είναι ποιος είναι ο λόγος της αυριανής σας συνάντησης με τον κύριο Ζαν Πωλ Τρισέ στην Φρανκφούρτη; Το δεύτερο θέμα, το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, θα σας γυρίσω πίσω στην Σύνολο Κορυφής του Ιουνίου, πέρυσι, όταν απαντώντας στην δική μου ερώτηση, αλλά και σε ερωτήσεις άλλων συναδέλφων, μας ξεκαθαρίσατε πλήρως γιατί δεν συμφωνείτε με Εξεταστικές Επιτροπές στη Βουλή, εάν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως το δικαστικό κομμάτι. Θα ήθελα λοιπόν, έξι μήνες μετά, να μας εξηγήσετε αυτή η νέα Εξεταστική Επιτροπή, τουλάχιστον πώς θα καλύψει εκείνο το σημείο στο οποίο έχετε επιμείνει, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχει συγκάλυψή της και θα υπάρχει σαφές, ορατό και δίκαιο αποτέλεσμα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θεωρώ σχεδόν επιβεβλημένο, σε μία εποχή πραγματικής κρίσης, σοβαρής διεθνούς και Ευρωπαϊκής κρίσης, να έχουμε μια συνάντηση και συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, να τον ενημερώσουμε για το δικό μας σχέδιο θωράκισης των τραπεζών και να ακούσουμε, πέραν των όσων έχουν επισήμως ανακοινωθεί, και τις δικές του απόψεις, τις δικές του εκτιμήσεις. Τη θεωρώ, λοιπόν, μια πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση, στην οποία προσβλέπω.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο που ρωτήσατε, δεν έχω αλλάξει άποψη, ούτε θέση για το πότε πρέπει να γίνονται, κατά κανόνα, οι Εξεταστικές Επιτροπές. Με τη διαφορά ότι εδώ, μετά τα όσα συνέβησαν στο χώρο της Δικαιοσύνης, δημιουργήθηκε ένα κλίμα - ή επιχειρήθηκε, εν πάση περιπτώσει – ότι, τάχα, η Κυβέρνηση δεν θέλει να φέρει το θέμα στη Βουλή και επιχειρεί συγκάλυψη. Για αυτό πήρα την πρωτοβουλία - και σας το λέω ευθέως - να φέρω το θέμα στη Βουλή. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ολες οι ενέργειές μας καταδεικνύουν - και στις ενέργειες αυτές προστίθεται πλέον και το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής – ότι θέλουμε την πλήρη διαλεύκανση του ζητήματος. Είναι τόσο απλό.

Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να επιστρέψω στην απάντηση που δώσατε στον κ. Σπινθουράκη, σε ό,τι αφορά την ευελιξία στις κοινωνικές δαπάνες, στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Εξ όσων πληροφορούμαστε, υπήρξε, στη διάρκεια της χτεσινής συζήτησης, μια πρόταση οι κοινωνικές δαπάνες, ενόψει και της κρίσης στην οποία αναφερθήκατε στην πραγματική οικονομία, να εξαιρούνται από την προσμέτρηση στο έλλειμμα. Επειδή δεν έχουμε τα συμπεράσματα, δεν ξέρω την τύχη αυτής της πρότασης, ή πως έγινε δεκτή. Θα ήθελα να μάθω εάν εσείς συμφωνείτε με αυτή την πρόταση, ασχέτως του αν έγινε δεκτή ή όχι. Θα συμφωνούσατε με μια τέτοια προσέγγιση; Μιλάω πάντα για συνθήκες κρίσης, όχι ως μόνιμο μέτρο, ή κάτι τέτοιο. Μιλάω για έκτακτες καταστάσεις, σαν αυτές που ζούμε σήμερα, ή που έρχονται.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας ενημερώσω, να σας πληροφορήσω, ότι δεν έγινε τέτοια πρόταση. Δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Οφείλω να σας πω ότι θα ήταν και πολύ περίεργο να γίνει. Διότι πώς είναι δυνατόν να αφαιρεθεί από την προσμέτρηση, είτε προϋπολογισμών, είτε των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών; Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εκείνο όμως που έγινε - και πρέπει να σας πω ότι έντονα συνέβαλα προσωπικά, τόσο την Κυριακή όσο και χθες - είναι να ληφθεί όσο γίνεται περισσότερο υπόψη η παρούσα συγκυρία. Οχι όμως να ανατρέψουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας. Αλλωστε - κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση - το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν είναι το προϊόν κάποιων τεχνοκρατών, αποκομμένων από την κοινωνία. Σε τελική ανάλυση, η οικονομική σταθερότητα, το να υπάρχει χαμηλός πληθωρισμός, να μην υπάρχουν πολύ μεγάλα ελλείμματα, είναι βασική προϋπόθεση για την υγεία μιας οικονομίας.

Απλώς λέμε ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, όπως και εσείς τονίσατε, πράγματι μπορούμε και να επιχειρήσουμε και να εξαντλήσουμε όλα τα όρια ευελιξίας που υπάρχουν. Χωρίς να ανατρέπεται όμως το Σύμφωνο. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Η δεύτερη συζήτηση που γίνεται - δεν είναι άσχετη με αυτό που ήδη σας είπα, αλλά έχει και την αυτόνομη αξία της - είναι ποιες πολιτικές μπορούμε να βρούμε που να έχουν άμεσα αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Είναι σημαντική απόφαση να παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προχωρήσει σε αυτό το πρόγραμμα των 30δις ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα περιμένουμε και την εισήγηση της Επιτροπής, αλλά θα βρούμε και άλλα τέτοια εργαλεία. Η έγνοια μας δηλαδή και είναι φυσικό - και πάντως, σε ό,τι αφορά την ελληνική Κυβέρνηση θα το δηλώσω για μια ακόμη φορά απερίφραστα - είναι η πραγματική οικονομία, οι πραγματικές δουλειές, η απασχόληση και η ανάπτυξη.

Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε για ποιο λόγο αποφασίσατε να πάτε ο ίδιος σε Εξεταστική Επιτροπή. Υπάρχει τώρα ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί από την Αντιπολίτευση, η οποία ζητάει Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση του Βατοπαιδίου. Θα δεχτείτε κάτι τέτοιο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ακούστε, υπάρχει μια κρυστάλλινη λογική εδώ. Έρευνα μιας υπόθεσης; Εξεταστική Επιτροπή, η οποία μπορεί να βοηθήσει την έρευνα. Όπως γνωρίζετε η πάγια - και νομίζω ορθή - άποψή μου είναι ότι αυτή έπεται τουλάχιστον του βασικού ανακριτικού έργου. Οι ειδικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν προχθές, επέβαλαν - και νομίζω ότι πολιτικά πήραμε τη σωστή απόφαση - να έρθει τώρα άμεσα το θέμα στη Βουλή με σύσταση Εξεταστικής.

Από εκεί και πέρα, η Προανακριτική έχει μια βασική προϋπόθεση: Το να έχει στοιχειοθετηθεί νομικά ότι υπάρχει ποινικό αδίκημα, ή πάντως ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Οπως λέει η νομική γλώσσα ‘’αποχρώσες ενδείξεις’’. Και μάλιστα να συνδέεται, βάσει πραγματικών στοιχείων, το τελεσθέν αδίκημα - εφόσον υπάρχει - με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Άλλωστε, πρέπει να ξέρετε ότι εάν στην Εξεταστική, ή από την δικαστική έρευνα, αυτό το πράγμα στοιχειοθετηθεί, βεβαίως θα πάμε σε Προανακριτική Επιτροπή. Αλλά υπάρχει μια λογική και νομική αλληλουχία. Με αυτή την έννοια, πρέπει να σας πω ευθέως την άποψή μου, ότι τα όσα λέγονται σήμερα για Προανακριτική Επιτροπή δεν είναι τίποτε άλλο παρά παιχνίδια εντυπώσεων. Και μάλιστα πρόσκαιρων εντυπώσεων.

Β. ΧΙΩΤΗΣ: Για το ίδιο θέμα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Παλαιότερα είχατε τη θέση ότι τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε μια έρευνα - είτε αυτή είναι Δικαστική, είτε είναι Κοινοβουλευτική - θα πρέπει να απομακρύνονται από την Κυβέρνηση, μέχρι να ξεκαθαρίσει το αν έχουν πράγματι ποινικές ή πολιτικές ευθύνες. Συμμερίζεστε την άποψη ότι πρέπει και τώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα, τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται και είναι μέλη της Κυβέρνησής σας ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ’ όλα σας είπα ποια είναι η αλληλουχία των πραγμάτων. Δεύτερον, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλουχία, μια συνάφεια των όποιων - αν υπάρχουν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν - αποχρωσών ενδείξεων. Διότι, βεβαίως, πρέπει να είναι κανένας ιδιαίτερα ευαίσθητος στα ζητήματα αυτά αλλά, από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν και με την έκφραση της οποιασδήποτε καταγγελίας ή κατηγορίας, ακόμα και αν είναι τελείως αβάσιμη, να στοιχειοθετούνται αμέσως πολιτικές πράξεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω είναι μια κρυστάλλινη άποψη.

Γ. ΤΕΡΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σημειώνοντας πάντως ότι η θέση της Κυβέρνησης μέχρι τώρα είναι ότι όλοι οι Υπουργοί, οι φερόμενοι να εμπλέκονται, οι καταγγελλόμενοι από την Αντιπολίτευση, κινήθηκαν στο πλαίσιο των νομίμων δυνατοτήτων τους και υποχρεώσεών τους ως εκ της θέσης τους - αυτή είναι η περίπου επίσημη θέση της Κυβέρνησης - ήθελα να σημειώσω το εξής: Μιλήσατε για την Οικονομία. Προσπαθήσατε να δώσετε ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά. Και η κουβέντα κύλησε, στη συνέχεια, στο Βατοπαίδι. Και αναρωτιέμαι, πόσο ικανοποιημένος είστε τελικά εσείς ο ίδιος, όταν σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την κρίση τη διεθνή, εσείς καλείστε να απαντάτε για την απόδοση του κυβερνητικού σχήματος, να απαντάτε στις καταγγελίες που αποδίδονται και στις ευθύνες που αποδίδονται σε στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και, εν τέλει, θέλω να ρωτήσω πόσο ισχυρός αισθάνεστε, όταν σε καθημερινή βάση αυτή είναι η συζήτηση των σκανδάλων. Αλλά και ένα ακόμη: Θα γίνει ο ανασχηματισμός το Σαββατοκύριακο, ή θα γίνει μετά την επιστροφή σας από το Λονδίνο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ακούστε, για να τα απλοποιούμε τα πράγματα. Αισθάνομαι πολύ ισχυρός. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως έχω και μια ευθύνη, όταν δημιουργείται ένα συγκεκριμένο κλίμα να παίρνω τις πρωτοβουλίες εκείνες που ξεκαθαρίζουν το κλίμα - και αυτό έκανα με την Εξεταστική Επιτροπή - όπως βεβαίως και οποιαδήποτε υπόθεση υπάρχει, είτε πραγματική είτε καθ’ υπερβολή, να ξεκαθαρίζεται. Πιστεύω ότι όλοι μας - και πάντως σίγουρα εγώ, με τη συγκεκριμένη ιδιότητα που φέρω - έχω την ευθύνη και την υποχρέωση να παίρνω πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, μην κουράζεστε. Επειδή κάθε τόσο ξαναγίνεται αυτή η κουβέντα, ‘’εκλογές και ανασχηματισμός’’, δεν έχουμε εκλογές στο πρόγραμμα και ο ανασχηματισμός είναι δική μου αρμοδιότητα, δική μου απόφαση για το αν θα γίνει και πότε θα γίνει.

ΑΝΤ. ΦΟΥΡΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση έρχεται αναγκαστικά στο εσωτερικό, παρ’ ό,τι βρισκόμαστε εδώ, δεν θα πρωτοτυπήσω. Πέραν όσων ανέφερε ο κύριος Τερζής προηγουμένως, υπάρχει και ένα ζήτημα στο εσωτερικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ δηλαδή εσείς πολύ ξεκάθαρα δώσατε ένα μήνυμα και ένα στίγμα, πριν από λίγες ημέρες, λέγοντας ‘’τέλος η εσωστρέφεια’’, εξακολουθούν στελέχη του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να επαναφέρουν συζητήσεις και θέματα. Και αναρωτιέται κανείς εάν εσείς αισθάνεστε ότι έχουν αντιληφθεί το μήνυμά σας και ότι το εφαρμόζουν όλοι στο κόμμα και ότι συμβάλουν στην έξοδο από την κρίση, που εσείς ζητάτε και υποδεικνύετε σήμερα εδώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πήραμε μια απόφαση όλοι μαζί. Τέλος στην εσωστρέφεια. Αυτό δεν σημαίνει φίμωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μιλάει κανένας, δεν θα σκέφτεται κανένας ή δεν θα εκφράζεται μία άποψη. Πρέπει να έχουμε - και πάντως ο ομιλών σίγουρα την έχει - αίσθηση του μέτρου.

Δ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο αντιμετωπίζει καθημερινά πλέον προβλήματα επιβίωσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πολυκαταλαβαίνουν αυτά που συζητούνται εδώ στις Βρυξέλλες, ούτε ποτέ είχαν σχέσεις με την Leaman Brothers και άλλες εταιρείες. Σε αυτό το κομμάτι του ελληνικού λαού, εσείς σκοπεύετε να δώσετε κάτι παραπάνω, για παράδειγμα το επίδομα θέρμανσης; Κάτι ώστε να ανακουφιστεί;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ολη η συζήτηση, τουλάχιστον ‘’το ζουμί’’ της σημερινής μας συζήτησης, αν μου επιτρέπετε να μεταχειριστώ τον όρο, είναι η αγωνία για την πραγματική οικονομία και τους ανθρώπους. Δεν αφορά ούτε ιδρύματα, ούτε τραπεζίτες, ούτε τίποτα άλλο. Αυτά όλα μας αφορούν για τον αντίκτυπο, για τις συνέπειες που έχουν στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που υπάρχουν - και σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά εργαλεία και σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, χωρίς βεβαίως να διακινδυνεύσουμε ανισορροπίες δημοσιονομικές - στην κατεύθυνση αυτή. Τρίτον, σας έχω ήδη δηλώσει ότι ενεργοποιούμε το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, με πρώτο βήμα την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε εκείνους βέβαια που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, που είναι οι άνεργοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Λ. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Με δεδομένη τη διεθνή κρίση και τη συζήτηση που γίνεται, κύριε Πρόεδρε, για δομικές παρεμβάσεις πλέον στο οικονομικό σύστημα, στο χρηματοοικονομικό σύστημα γενικότερα, όσον αφορά την ελληνική οικονομία, υπάρχουν σκέψεις για παρεμβάσεις δομικές, για αλλαγή του μίγματος; Δηλαδή μέχρι τώρα η οικονομική πολιτική λειτούργησε σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει. Αρα πρέπει να αλλάξουν δομικά οι επιλογές της ελληνικής οικονομίας; Όχι συγκυριακά, διορθωτικές κινήσεις με βάση την κρίση, αλλά πιο μακροπρόθεσμα και πιο ουσιαστικά.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η οικονομική πολιτική που εφαρμόζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια είχε αποτελέσματα. Πραγματικά αποτελέσματα:

Πρώτον, τον περιορισμό των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Δεύτερον, ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Τρίτον, μείωση της ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική στρατηγική ήταν και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτή πρέπει να είναι. Είναι, με απλά λόγια, προσπάθεια να περιοριστούν, να νοικοκυρευτούν τα δημόσια οικονομικά. Προσπάθεια να γίνει η ελληνική οικονομία ελκυστική σε επενδύσεις. Προσπάθεια να αξιοποιήσουμε όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία που μας παρέχονται. Προσπάθεια να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις να επενδύουν και να αναπτύσσονται. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Τώρα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών, των έκτακτων αν θέλετε, συνθηκών, πρέπει να κάνουμε κάποιες αναγκαίες προσαρμογές. Κάνουμε ένα Σχέδιο θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για να μη φτάσουμε σε ασφυξία. Και εκεί πια δεν θα μιλάμε για επενδύσεις, θα μιλάμε για αποεπένδυση ή για κίνδυνο ύφεσης. Θα το αποφύγουμε, πιστεύω, αυτό. Άλλωστε, είπα και πριν, είμαστε σε καλύτερη θέση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Θα σας έλεγα λοιπόν ότι η στρατηγική της οικονομικής πολιτικής δεν πρέπει να αλλάξει. Εκείνο που πρέπει, βεβαίως, κάθε μέρα να βλέπει κανείς είναι ποιες προσαρμογές κάνει για να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάμε για ένα προβληματάκι τοπικού χαρακτήρα. Μιλούμε για μια σοβαρή διεθνή κρίση.

Εχουμε κάνει τα σωστά. Και με το Σχέδιο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και με τις εγγυήσεις των καταθέσεων και με την ένεση εμπιστοσύνης στους πολίτες, στους καταθέτες, στους φορολογούμενους και βεβαίως σε συνεργασία με τους εταίρους μας όλον αυτόν τον καιρό - και στο ECOFIN, ο Υπουργός Οικονομίας, και στην Ευρωζώνη και σήμερα – δίνουμε το μήνυμα ότι είμαστε πάνω στο πρόβλημα και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται.

Ε. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο ότι για να προκύψει Προανακριτική Επιτροπή αρκεί να ψηφίσουν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και μόλις 3 βουλευτές του κόμματός σας και όπως είναι γνωστό η ψηφοφορία αυτή είναι μυστική, εάν χάσετε αυτή την ψηφοφορία τι θα κάνετε; Θα πάτε σε πρόωρες εκλογές;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να αφήσουμε τα ‘’εάν’’ και να μην παίζουμε με αριθμούς. Εγώ εκείνο που σας είπα είναι ποια είναι η λογική και νομική αλληλουχία. Κανείς δεν αποκλείει την Προανακριτική, αλλά πότε γίνεται και μπορεί να γίνει Προανακριτική; Από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει στοιχειοθέτηση ή έστω, ισχυρές αποχρώσες ενδείξεις συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος και σύνδεσής του - πάλι στοιχειοθετημένης - με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό τον απαράβατο κανόνα της λογικής και της νομικής δεν μπορεί να τον παραβεί κανένας.

ΣΠ. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πήρατε την πρωτοβουλία για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής υπό πίεση. Και η πίεση αυτή ασκήθηκε από το γεγονός της παραίτησης δύο Εισαγγελικών λειτουργών οι οποίοι κατήγγειλαν παρεμβάσεις στο έργο τους. Σε αυτό το ερώτημα δεν έχει δοθεί απάντηση. Εσάς σας προβληματίζει ότι ενδεχομένως να υπάρχουν εξωθεσμικές παρεμβάσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εάν υπαινίσσεστε παρεμβάσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης, αυτές τις αποκλείω, τις διαψεύδω και είναι αντίθετες και στις αρχές και στην πρακτική μου.
Από εκεί και πέρα, ο χώρος της Δικαιοσύνης λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες. Το σέβομαι, ασχέτως αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο οφείλω να κάνω είναι να πάρω την πολιτική ευθύνη και να πω - όταν δημιουργείται μία τέτοια ατμόσφαιρα, καλώς ή κακώς - ότι η Κυβέρνηση είναι εδώ για να πει στους Έλληνες πολίτες ‘’δεν έχω να φοβηθώ τίποτα’’. Ολα στο φως, το θέμα σήμερα κιόλας στην Βουλή. Και αυτό έκανα.

Π. ΚΑΚΑΛΗΣ: Την τελευταία δεκαετία οι τράπεζες είχαν κέρδη πάνω από 20 δις ευρώ. Ειδικά μάλιστα την διετία 2006-2007 τα κέρδη έφτασαν τα 9,2 δις ευρώ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί θα έπρεπε να τους δώσουμε 28 δις ευρώ, ποσό που είναι 280 φορές μεγαλύτερο από το ποσό που προβλέπεται για το διαρκώς υπό σύσταση Ταμείο κατά της φτώχειας. Ποσό που είναι διπλάσιο από το σύνολο των δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2009 για την ασφάλιση, την περίθαλψη και την κοινωνική προστασία. Δηλαδή για τις τράπεζες υπάρχει άφθονο χρήμα. Για τις ανάγκες των οικονομικά ασθενέστερων και των λαϊκών στρωμάτων ο προϋπολογισμός δεν αντέχει και πρέπει να προσέχουμε, όπως είπατε, να μην διακινδυνεύσουν οι δημοσιονομικές ισορροπίες;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χαίρομαι πάντα αυτή την ανταλλαγή απόψεων, πρέπει να σας πω. Να ξεκινήσω από το εξής. Πρώτον - το είπα πριν, αλλά αξίζει να το τονίσω - αυτό το Σχέδιο θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν επιβαρύνει ούτε τον προϋπολογισμό, ούτε τον Έλληνα φορολογούμενο. Ξεκινούμε από εκεί. Να είναι ξεκάθαρο αυτό.

Δεύτερον - και κατά την άποψή μου ακόμα πιο σημαντικό - γιατί γίνεται αυτή η στήριξη, αυτή η προσπάθεια θωράκισης; Αυτή η στήριξη αφορά τον κάθε Έλληνα. Αφορά τον κάθε Έλληνα καταθέτη, που έχει μία μικρή, ή μια μεγάλη κατάθεση. Και όπως είπαμε, θα την εγγυηθούμε πλήρως και πέρα από το νομικό όριο. Αυτή η στήριξη, είναι στήριξη στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, στον επαγγελματία να κάνει την δουλειά του. Ή σ΄ αυτόν που έχει πάρει δάνειο και πρέπει να χρηματοδοτήσει την μικρομεσαία επιχείρησή του, την δουλειά του. Είναι στήριξη σ’ ένα νέο ζευγάρι ανθρώπων, που έχουν δανειστεί για να αποκτήσουν το πρώτο σπίτι τους, το διαμέρισμά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι στήριξη, ούτε σε τράπεζες, ούτε σε τραπεζίτες. Και θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα, που ειπώθηκε, περιλαμβάνεται στο Σχέδιο, αλλά αξίζει τον κόπο νομίζω να το υπογραμμίζω. Όποια τράπεζα θελήσει να μπει σε αυτό το Σχέδιο θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα υποχρεωθεί να προσαρμόσει τη συμπεριφορά της στην εξυπηρέτηση κοινωνικών στόχων που εξυπηρετούν την ευρύτερη οικονομία, καθώς επίσης και τις αμοιβές των στελεχών της σε λογικά επίπεδα. Με απλά λόγια, συμπέρασμα: Στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι η οικονομία να συνεχίσει να χρηματοδοτείται με άνεση για να αποφύγουμε τους όποιους κινδύνους σε αυτό που λέμε ‘’πραγματική οικονομία’’. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να αποφύγουμε κινδύνους στην απασχόληση, στους ρυθμούς ανάπτυξης, στα εισοδήματα. Σε τελική ανάλυση, στο επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Παπουτσάκης είπε...

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε»
Παιχνίδι εντυπώσεων το αίτημα για προανακριτική, απαντά ο πρωθυπουργός

Παιχνίδι πρόσκαιρων εντυπώσεων χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το θέμα της Μονής Βατοπαιδίου, μετά την απόφαση της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

«Υπάρχει μια λογική αλληλουχία» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή πρέπει να στοιχειοθετηθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον αποχρώσες ενδείξεις ενός αδικήματος και να συνδεθεί το τελεσθέν αδίκημα με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. «Αυτό μέχρι σημερα δεν υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, συμπλήρωσε πως αν η έρευνα και η εξεταστική επιτροπή καταλήξουν σε τέτοιο συμπέρασμα, «βεβαίως θα πάμε σε προανακριτική επιτροπή».

Σε ερώτηση γιατί πήρε τώρα αυτή την απόφαση, ενώ πάγια θέση του είναι να ολοκληρώνεται η δικαστική έρευνα και μετά να συστήνεται εξεταστική επιτροπή, ο πρωθυπουργός απάντησε πως μετά τα όσα έγιναν στον χώρο της Δικαιοσύνης, με την παραίτηση των δύο δικαστικών λειτουργών, «κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν κλίμα ότι η κυβέρνηση θέλει να συγκαλύψει τα πράγματα».

«Πήρα την πρωτοβουλία να ζητήσω Εξεταστική Επιτροπή. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Είναι τόσο απλό» είπε ο κ. Καραμανλής.

Ερωτηθείς εάν πρέπει να απομακρυνθούν πολιτικά πρόσωπα, όσο διαρκεί η έρευνα για την υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου, απάντησε: «Δεν είναι δυνατόν με την έκφραση οποιασδήποτε καταγγελίας -αβάσιμης κατά την άποψή μου- να στοιχειοθετούνται αμέσως κατηγορίες», ενώ επανέλαβε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσες ενδείξεις που να συνδέουν πολιτικό πρόσωπο με αδίκημα.

Ακολούθως, δήλωσε ότι αισθάνεται πολύ ισχυρός στην κυβέρνηση, ενώ σε ερώτηση για εκλογές ή ανασχηματισμό είπε: «Δεν έχουμε εκλογές στο πρόγραμμα. Ο ανασχηματισμός είναι δική μου αρμοδιότητα για το αν και πότε θα γίνει».

Σε ερώτηση για τις φωνές «ανταρτών» από το εσωτερικό του κόμματος, σχολίασε πως «πήραμε μαζί μια απόφαση να βάλουμε τέλος στην εσωστρέφεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θα βάλουμε φίμωτρο. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε αίσθηση του μέτρου».«Έρευνα σε βάθος χρόνου»

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευ.Αντώναρος δήλωσε για την εξεταστική επιτροπή πως η κυβέρνηση θέλει να διερευνήσει το θέμα σε βάθος και πρόσθεσε πως εννοεί και σε βάθος χρόνου: «Εμείς επιθυμούμε μια έρευνα σε βάθος. Και όταν λέω σε βάθος, εννοώ και σε βάθος χρόνου. Η υπόθεση αυτή πρέπει να ερευνηθεί διεξοδικά και όχι επιλεκτικά, όπως επιλέγει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο παραγραφής τον Ιούνιο του 2009 ή πριν, στην περίπτωση πρόωρων εκλογών, αν δεν συσταθεί προανακριτική, δήλωσε ότι δεν κάνει σχόλια για νομικές πτυχές ή διαδικαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης. Τόνισε δε πως είναι θέμα λειτουργίας της ΚΟ της ΝΔ αν θα ψηφίσουν τα μέλη της για τη σύσταση προανακριτικής.

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ

«Στα εσωτερικά θέματα, ο πρωθυπουργός, δεν είδε, δεν άκουσε, δεν κατάλαβε τίποτα, είχαμε μια επανάληψη της παράστασης της ΔΕΘ» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι «όπως τότε κάλυπτε υπουργούς που αργότερα αναγκάστηκε να αποχωριστεί, έτσι και τώρα καλύπτει υπουργούς».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι ο κ. Καραμανλής δεν κατάφερε να εξηγήσει γιατί άλλαξε άποψη σχετικά με την Εξεταστική, ούτε και γιατί αρνείται την Προανακριτική Επιτροπή, σε ότι αφορά την υπόθεση Βατοπαιδίου. Παράλληλα, κάλεσε «όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και βουλευτές της ΝΔ» να υπερψηφίσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Σχολιάζοντας δε την απάντηση του πρωθυπουργού ότι «αισθάνεται ισχυρός», ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «στην πολιτική δεν είναι ανάγκη να το λες, πρέπει να το δείχνουν και οι πράξεις σου».

Η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν η πρότασή τους να συζητηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, ημέρα συζήτησης της πρότασης της ΝΔ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά η πλειοψηφία της διάσκεψης των προέδρων αποφάσισε διαφορετικά.

Εν τω μεταξύ, έως το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου αναμένεται η κατάθεση μήνυσης από το ΠΑΣΟΚ κατά του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γιώργου Σανιδά και του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Κυριάκου Καρούτσου για παρέμβαση στο έργο των δύο δικαστικών λειτουργών και για παρεμπόδιση της διαβίβασης της δικογραφίας στη Βουλή. Ανάλογη μήνυση καταθέτει και ο ΛΑΟΣ.

Επίσης, 26 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν καταθέσει ερώτηση-αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με τις ενέργειες της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) καθώς, όπως είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, «φαίνεται πως το εκτελεστικό όργανο ήταν η ΚΕΔ και ο πρόεδρός της και διευθύνων σύμβουλος, κ. Γκράτσιος, εκλεκτός του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος».

Αλλά και ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής με την οποία ζητά την παρέμβασή του για άμεση αποστολή του ανακριτικού υλικού του φακέλου του Βατοπαιδίου στη Βουλή. Ανάλογο αίτημα διατύπωσε και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απ.Κακλαμάνης. Σε περίπτωση σύστασης Εξεταστικής ή Προανακριτικής, υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Κόντρα στη Βουλή

Εν τω μεταξύ, ευθύνες στον διοικητή του Αγίου Όρους Γ.Δαλακούρα για την υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου επέρριψαν η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης στη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή. Ωστόσο, ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης τόνισε ότι οι τυπικές διαδικασίες τηρήθηκαν και ότι η ανάκριση θα βρει πού έγιναν οι διάφορες «δολιχοδρομίες».

Εξάλλου, με παρέμβασή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θ.Πάγκαλος κατήγειλλε παραχώρηση στη μονή Βατοπαιδίου κτιρίου προοριζόμενου για την ίδρυση Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε επίσης και καταγγελίες της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων των ειδικών λογαριασμών του υπουργείου Υγείας δίνονται στην Εκκλησία και όχι στους αναπηρικούς φορείς.

Ο υφυπουργός Υγείας Γ.Παπαγεωργίου απάντησε σχετικά ότι «το υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να δώσει κάτι που δεν του ανήκε ποτέ» και ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο στοιχείο ότι κάποια από τα ολυμπιακά ακίνητα θα μπορούσαν να του δοθούν, προκειμένου να ιδρυθεί Κέντρο Αποκατάστασης.

* Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ.Καρατζαφέρης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού δήλωσε: «Υπενθυμίζω στον κ. Πρωθυπουργό ότι η αλλαγή των πολιτικών πραγμάτων στην Ιταλία πριν 20 χρόνια ξεκίνησε από τις έρευνες ενός εισαγγελέα. Η Ιταλία και η Ελλάδα είναι γειτονικές χώρες».

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=948397&lngDtrID=244

Παπουτσάκης είπε...

Μετά τις παραιτήσεις εισαγγελέων
Μηνυτήρια αναφορά κατά Σανιδά και Καρούτσου καταθέτει το ΠΑΣΟΚ

Μήνυση καταθέτει το ΠΑΣΟΚ κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γιώργου Σανιδά και του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Κυριάκου Καρούτσου για «όσα διαπράχθηκαν σε σχέση με την παρεμπόδιση της διαβίβασης της δικογραφίας στην Βουλή και σε σχέση με τις πιέσεις που ασκήθηκαν στους δύο αντιεισαγγελείς που οδήγησαν στην παραίτησή τους», όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Η μηνυτήρια αναφορά αναμένεται να κατατεθεί το πρωί της Παρασκευής και να συγκεντρώνει τις υπογραφές το συνόλου των βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ.Καρατζαφέρης θα καταθέτει στο Πρωτοδικείο Αθηνών μήνυση κατά του εισαγγελέα ΑΠ Γ.Σανιδά και του υπουργού Δικαιοσύνης Σ.Χατζηγάκη.

Εν τω μεταξύ, τρεις Ενώσεις δικαστικών λειτουργών προχώρησαν σε αιχμηρή τοποθέτηση για τις παραιτήσεις των δύο εισαγγελέων που χειρίζονταν τη δικογραφία της υπόθεσης Μονής Βατοπαιδίου.

Οι Ενώσεις Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, Διοικητικών Δικαστών και Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρουν ότι «οι παραιτήσεις των εισαγγελικών λειτουργών Ηλ.Kολιούση και Ελ.Σωτηροπούλου αναδεικνύουν το μέγα ζήτημα της εσωτερικής λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών».

Στην ανακοίνωσή τους προσθέτουν: «Τα όργανα της Δικαιοσύνης και κάθε πολιτειακός παράγοντας οφείλουν να σέβονται και να περιφρουρούν τη θεμελιώδη αυτή εγγύηση του δημοκρατικού κράτους δικαίου και να απέχουν από κάθε άμεση ή έμμεση επέμβαση στο έργο των δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών και από κάθε ενέργεια, που μπορεί να επηρεάσει την κρίση τους».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=948472